Den slutliga antagningen var klar till den 1 juli och det är nu av stor vikt att svara på antagningsbeskedet. I början av augusti påbörjas reservantagningar och där lediga platser erbjudas till de elever som står som reserv.

Du ser och svarar på ditt antagningsbesked via ansökningswebben. Du kan läsa igenom guiden för Guide: Hur du läser och svarar på ditt slutliga antagningsbesked (PDF – 1,19 MB) om du är osäker på hur du gör. Är du inte folkbokförd i Sjuhärad har du inte inloggningsuppgifter till vår ansökningswebb, vi skickar då hem ditt slutliga antagningsbesked till din folkbokföringsadress tillsammans med ett svarskort. Fyll i svarskortet och skicka tillbaka till oss. Om det är fler sökande än antal platser till ett program vid den slutliga antagningen blir de som inte blir antagna placerade i en reservkö utifrån urvalsgrupp. Läs mer om urvalsgrupper här. 

Från och med i början på augusti görs reservantagningar där lediga platser erbjuds till elever som står som reserv.

2 augusti Första reservantagningen visas.
9 augusti Andra reservantagningen visas. Därefter sker reservantagning löpande.
15 september Antagningsenheten stänger sin antagning och
reservantagningen lämnas över till respektive gymnasieskola.
Sista dagen som Antagningsenheten tilldelar platser är den 14 september.

För att ditt sena omval ska gå med vid första reservantagningen behöver blanketten ha inkommit till Antagningsenheten senast den 29 juli kl. 17.00.
För att ditt sena omval ska gå med vid andra reservantagningen behöver blanketten ha inkommit till Antagningsenheten senast den 5 augusti kl. 17.00.

I reservantagningarna fram till skolstart sker antagning till högre val automatiskt, då lämnar du även automatiskt din tidigare plats. Tänk därför på att det är viktigt att svara att du inte vill stå kvar som reserv till högre val om du inte vill ha en ny plats. Om du inte har svarat på ditt antagningsbesked gäller rangordningen i ansökan och du kan då antas till ett högre val och lämnar din tidigare plats.

I reservantagningarna efter skolstart kontaktar vi varje reserv som är aktuell för att erbjudas en ny utbildningsplats innan eventuellt byte sker. Betänketid ges då till nästkommande vardag om eleven önskar det, har svar då inte inkommit erbjuds nästa reserv plats istället.

Ibland händer det att elever backar i turordningskön på reservlistan. Det beror på att det tillkommit en sökande som har ett högre meritvärde.

Du följer reservantagningen via Ansökningswebben.