Den slutliga antagningen var klar den 1 juli och det är mycket viktigt att du svarar på svarar på ditt antagningsbesked. I början av augusti påbörjas reservantagningen. Då erbjuds lediga platser till de elever som står som reserv.

Du ser och svarar på ditt antagningsbesked via ansökningswebben. Här kan du läsa och se instruktioner om hur du gör detta:
Guide: Hur du läser och svarar på ditt slutliga antagningsbesked (PDF – 1,19 MB)

Är du inte folkbokförd i Sjuhärad har du inga inloggningsuppgifter till vår ansökningswebb. Då skickas ditt slutliga antagningsbesked hem till din folkbokföringsadress via post tillsammans med ett svarskort. Fyll i svarskortet och skicka tillbaka det till oss. Om det är fler sökande än antal platser till ett program vid den slutliga antagningen blir de som inte blir antagna placerade i en reservkö utifrån urvalsgrupp. Läs mer om urvalsgrupper här. 

Från och med i början på augusti görs reservantagningar där lediga platser erbjuds till elever som står som reserv.

2 augusti Första reservantagningen visas.
9 augusti Andra reservantagningen visas. Därefter sker reservantagning löpande.
15 september Antagningsenheten stänger sin antagning och
reservantagningen lämnas över till respektive gymnasieskola.
Sista dagen som Antagningsenheten tilldelar platser är den 14 september.

För att ditt sena omval ska gå med vid första reservantagningen behöver blanketten ha inkommit till Antagningsenheten senast den 29 juli kl. 17.00.
För att ditt sena omval ska gå med vid andra reservantagningen behöver blanketten ha inkommit till Antagningsenheten senast den 5 augusti kl. 17.00.

I reservantagningarna fram till skolstart sker antagning till högre val automatiskt, då lämnar du även automatiskt din tidigare plats. Tänk därför på att det är viktigt att svara att du inte vill stå kvar som reserv till högre val om du inte vill ha en ny plats. Om du inte har svarat på ditt antagningsbesked gäller rangordningen i ansökan och du kan då antas till ett högre val och lämnar din tidigare plats.

I reservantagningarna efter skolstart kontaktar vi varje reserv som är aktuell för att erbjudas en ny utbildningsplats innan eventuellt byte sker. Betänketid ges då till nästkommande vardag om eleven önskar det, har svar då inte inkommit erbjuds nästa reserv plats istället.

Ibland händer det att elever backar i turordningskön på reservlistan. Det beror på att det tillkommit en sökande som har ett högre meritvärde.

Du följer reservantagningen via Ansökningswebben.