Informationsbrev med tidplan för antagningsåret 2023/2024 och övriga viktig information finns nu publicerat.

Informationsbrev 2023