Här kan du se förändringar i utbudet av program och inriktningar inför starten 2023. Det finns utbildningar som inte startar.

Har du sökt något av de stängda programmen kommer brev skickas hem till dig.

Följande program och inriktningar kommer INTE att starta hösten 2023:

Marks gymnasieskola:
– Introduktionsprogrammet: Programinriktat val mot bygg-och anläggningsprogrammet
– Introduktionsprogrammet: Programinriktat val mot el-och energiprogrammet
– Introduktionsprogrammet: Programinriktat val mot estetiska programmet
-Restaurang-och livsmedelsprogrammet lärlingsförlagt

LBS Kreativa Gymnasiet Borås:
-Estetiska programmet: Inriktning Musik

Bäckängsgymnasiet i Borås:
-Humanistiska programmet
-Introduktionsprogrammet: Programinriktat val mot humanistiska programmet