Här kan du se förändringar i utbudet av program och inriktningar inför starten 2022. Det finns utbildningar som inte startar och en utbildning som öppnar.

Följande program och inriktningar kommer INTE att starta hösten 2022:
Almåsgymnasiet:
– Hantverksprogrammet – inriktning Florist
– Introduktionsprogrammet: Programinriktat val mot hantverk florist och Yrkesintroduktion mot hantverk florist

Praktiska gymnasiet i Borås:
– Hantverksprogrammet – inriktning Florist
– Introduktionsprogrammet: Programinriktat val mot hantverk florist och Yrkesintroduktion mot hantverk florist

Marks gymnasieskola:
– Introduktionsprogrammet: Programinriktat val mot Industritekniska programmet och Yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet

Sven Eriksonsgymnasiet:
– Spetsutbildningen Logistik och e-handel

Viskastrandsgymnasiet:
– Introduktionsprogrammet: Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet (IMYVF-VS)

Följande program och inriktningar ÖPPNAR till hösten 2022:
Marks gymnasieskola:
– Introduktionsprogrammet: Programinriktat val mot Estetiska programmet.