Viktig information till dig som är administratör för en fristående skola i Sjuhärads elevdatabas 2019

Information till fristående huvudmän och landstingsskolor

Här kommer viktig information om årskursuppflyttning, inskrivning av nya elever samt utbetalningar från kommuner under sommaren.

(mer…)