About Anna Stenberg

This author has not yet filled in any details.
So far Anna Stenberg has created 62 blog entries.

Sökande till högre årskurs

Antagningsenheten Sjuhärad hanterar endast ansökningar till gymnasieskolan årskurs 1.

Om du är intresserad av att ansöka till en gymnasieskola i Sjuhärad:

  • till år 1 efter den 15 september
    (Antagningsenheten Sjuhärad har lämnat över antagningen till gymnasieskolorna)
  • till en högre årskurs

Kontaktar du direkt ansvarig rektor eller studie- och yrkesvägledaren på gymnasieskolan som du vill söka till.

Sökande från annan kommun/utlandet

Du som bor i en annan kommun i Sverige och vill söka till en skola inom Sjuhärad ska söka via antagningskansliet i din hemkommun.  Då gäller det sista ansökningsdatum som din hemkommun angett. Om du har särskilda skäl (för val till kommunala skolor) för att bli förstahandsmottagen inom vårt samverkansområde, ska dessa skickas in samtidigt som ansökan. Ditt antagningskansli vidarebefordrar din ansökan, ev. särskilda skäl och betyg till oss. Du kommer att få antagningsbesked från oss på posten.

Sökande med utländska betyg

Sökande från Norden
Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3§ kan inte utländska betyg jämföras med svenska grundskolans betyg. Därför kan inte elever med utländska betyg konkurrera med betygspoäng som elever från svenska grundskolor. Istället kommer sökande med utländska betyg att prövas i fri kvot.
Huvudmannen gör en fri bedömning av de översatta utländska betygen.

Gymnasievalet
Ansökan till nationella program görs på blanketten Ansökan till gymnasieskolans program och den sökande ska även lämna in blanketten för Ansökan om prövning i fri kvot tillsammans med de utländska betygen för validering. Blanketterna hittar du under menyn blanketter. Om eleven inte fått ett slutbetyg som motsvarar årskurs 9 kan ett betyg/omdöme från höstterminen lämnas in. Detta för att huvudmannen ska kunna påbörja sin bedömning utifrån vilka ämnen som eleven läser.

Behörighet och antagning
Huvudmannen för utbildningen som eleven söker till gör en bedömning utifrån det utländska betyget. För att vara behörig till sökt utbildning behöver sökande från Norden inte ha slutbetyg i svenska eller svenska som andraspråk. Elevens kunskaper ska motsvara behörighetskravet för sökt program. Därefter prövas eleven för antagning till sökt utbildning i fri kvot. Antagningsbesked meddelas vid slutantagningen.

Sökande utanför Norden

Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3§ kan inte utländska betyg jämföras med svenska grundskolans betyg. Därför kan inte elever med utländska betyg konkurrera med betygspoäng som elever från svenska grundskolor. Istället kommer sökande med utländska betyg att prövas i fri kvot.
Huvudmannen gör en fri bedömning av de översatta utländska betygen.

Gymnasievalet
Ansökan till nationella program görs på blanketten Ansökan till gymnasieskolans program och den sökande ska även lämna in blanketten för Ansökan om prövning i fri kvot tillsammans med de utländska betygen för validering. Blanketterna hittar du under menyn blanketter. Om eleven inte fått ett slutbetyg som motsvarar årskurs 9 kan ett betyg/omdöme från höstterminen lämnas in. Detta för att huvudmannen ska kunna påbörja sin bedömning utifrån vilka ämnen som eleven läser.

Behörighet och antagning
Huvudmannen för utbildningen som eleven söker till gör en bedömning utifrån det utländska betyget. För att vara behörig till sökt utbildning måste eleven ha minst godkänt slutbetyg i svenska eller svenska som andraspråk (krävs inte för IB). Elevens kunskaper ska också motsvara behörighetskravet för sökt program. Därefter prövas eleven för antagning till sökt utbildning i fri kvot. Antagningsbesked meddelas vid slutantagningen.
Sökande erbjuds utbildning om sökande är bosatt i Sverige. Kontakta Antagningsenheten för att få mer information.

 

Ansökningswebb

Ansökningswebben är öppen under ansökningsperioden och om- och nyvalsperioden.
Ta gärna hjälp av din studie- och yrkesvägledare att göra valen i din ansökan.
Läs gärna igenom Guide Hur du gör din ansökan om du vill ja hjälp med hur ansökningswebben fungerar och hur du gör din ansökan.
För att ansökan ska vara giltig måste du skriva ut din ansökan efter att du bekräftat den, skriva under den och lämna den till din studie- och yrkesvägledare, detta blir kvittensen. Om du gör ett omval ska även det skrivas ut, skrivas under och lämnas till din studie- och yrkesvägledare. Den nya ansökan ersätter då den du tidigare gjort. Har du ingen studie- och yrkesvägledare ska den underskrivna bekräftelsen, kvittensen, skickas in till Antagningsenheten Sjuhärad.

Val av modersmål
Om du vill läsa modersmål på gymnasiet ska du välja det i samband med din ansökan. Om du har ett annat modersmål än svenska men inte vill läsa det på gymnasiet ska du inte fylla i det någonstans.

Val av svenska som andraspråk
Många gymnasieskolor vill veta om du har läst svenska som andraspråk på grundskolan och vill fortsätta att läsa det på gymnasiet, då ska du välja det i samband med din ansökan.

Val av språk och idrott
Vid ansökan till högskoleförberedande program ska du välja vilket eller vilka moderna språk som du vill läsa. Beroende på om du har läst modernt språk tidigare kan du välja mellan steg 1 – 3. Varje gymnasieskola informerar i rullistor i ansökningswebben om och i så fall vilka moderna språk som de erbjuder.

Understrukna länkar
Om programmet och inriktningen som du vill söka är understruken så innebär det att du kan klicka på den understrukna texten för att läsa mer om utbildningen.

Inloggningsuppgifter

I slutet av december skickar vi ut inloggningsuppgifter till din folkbokföringsadress.

Om du är folkbokförd i regionen men går i en grundskola utanför Sjuhärad måste du eller din studie- och yrkesvägledare kontakta oss för att få dina inloggningsuppgifter skickat till din folkbokföringsadress.

Äldresökande (ungdomar som vill söka till gymnasiet och redan har gått ut grundskolan) har rätt att påbörja en gymnasieutbildning till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Om du redan går på gymnasiet kontaktar du gymnasieskolans studievägledare för att få inloggningsuppgifter för ansökan via webben.

Personer som inte går på gymnasiet får inloggningsuppgifter genom att kontakta oss på antagningsenheten. Maila till gymnasieantagningen@boras.se.

Det är viktigt att du sparar dina inloggningsuppgifter ända tills du börjar gymnasiet. Du behöver dem när du ska söka, men också för att se och svara på antagningsbeskedet.

Om vi har registrerat, eller om du själv har skrivit in, aktuell e-postadress i ansökningswebben kan du hämta ut dina inloggningsuppgifter via Glömt lösenord. Du skriver in ditt personnummer och väljer om du vill ha användarnamn och lösenord skickad till din e-post eller hem via brev.

Om du väljer e-postmeddelande skickas det ett mail till den e-postadress vi har registrerad på dig. OBS! Denna funktion fungerar endast om du angivit rätt e-postadress. Om du ofta byter e-postadress, kan det vara bättre att ange vårdnadshavares e-postadress.

Inackorderingstillägg

Om du studerar vid en fristående skola ska du söka inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Busskort på de fristående skolorna

Praktiska Borås
Åsa Svantesson, tfn 0726- 00 67 60, asa.svantesson@praktiska.se

Drottning Blankas Gymnasium
Annika Gustafsson, tfn 033-13 10 90, 0706-72 17 13 annika.gustafsson@dbgy.se

LBS Kreativa Gymnasiet
Mikaela Stenbäcken, tfn 033- 17 03 40, mikaela.stenbacken@lbs.se

Realgymnasiet
Johanna Hane, tfn 010-139 81 01, johanna.hane@realgymnasiet.se

Aktivitetsansvar

Kommuner

Borås Stad
Lotta Seger, lotta.seger@boras.se, tfn 033-35 78 50, 0704-55 78 50

Marks kommun
Rose-Marie Carlsson, rose-marie.carlsson@mark.se, tfn 0320-21 74 09

Ulricehamns kommun
Martin Brandhill, martin.brandhill@ulricehamn.se, tfn 0321-595 454
Ann-Charlotte Brobjer, anncharlotte.brobjer@ulricehamn.se, tfn 0321-59 54 45

Tranemo kommun
Charlotta Paulsson, charlotta.paulsson@tranemo.se, tfn 0325-57 65 03

Herrljunga kommun
Birgitta Fredriksson, birgitta.fredriksson@admin.herrljunga.se, tfn 0513-173 04

Vårgårda kommun
Jennie Hilmersson, jennie.hilmersson@vargarda.se, tfn 0322-60 05 02

Bollebygds kommun
Eva Brandt, eva.brandt@bollebygd.se, tfn 033-430 56 50

Svenljunga kommun
Pia Hagrenius, pia.hagrenius@svenljunga.se, tfn 0325-182 13

Fristående skolor

LBS – Kreativa gymnasiet Borås
Cecilia Rigert, cecilia.rigert@lbs.se,  tfn 033-17 03 48

Praktiska Borås
Hans Albinsson, hans.albinsson@praktiska.se,  tfn 0768-28 15 20
Anna Bärgman, anna.bargman@vindora.se, tfn 0706-163 331

Realgymnasiet, Borås
Richard Edström, richard.edstrom@realgymnasiet.se, tfn 010-139 81 02, 0766-47 20 00

Drottning Blankas gymnasieskola , Borås
Johannah Karlsson, johannah.karlsson@dbgy.se, tfn 0703-66 49 14
Jessica Lindquist, jessica.lindquist@dbgy.se, tfn 0722-214 346

Studie- och yrkesvägledare – introduktionsprogram

BOLLEBYGDSKOLAN
SYV Introduktionsprogram: Karl-Henrik Lindbom, karlhenrik.lindblom@bollebygd.se, tfn 033-430 56 14

BJÖRKÄNGSGYMNASIET
SYV Introduktionsprogram Språkintroduktion:
Karin Åhman, karin.åhman@boras.se, tfn 033-35 78 11, 0734-32 75 58
SYV Introduktionsprogram Preparand, Yrkesintroduktion och Individuellt alternativ: Lotta Seger, lotta.seger@boras.se, tfn 033-35 78 50

KUNSKAPSKÄLLAN
SYV Introduktionsprogram:
 Christian Svensson, christian.svensson@admin.herrljunga.se, tfn 0513-173 05

LÄRCENTRUM              
SYV Introduktionsprogram: Pia Hagrenius, pia.hagrenius@svenljunga.se, tfn 0325-182 13

MARKS GYMNASIESKOLA
SYV Introduktionsprogram: Carin Ljungblad, carin.ljungblad@mark.se, tfn 0320-21 74 51

SUNDLERGYMNASIET
SYV Introduktionsprogram: Susanna Yngve, susanna.yngve@vargarda.se, tfn 0708-73 50 90

TINGSHOLMSGYMNASIET
SYV Introduktionsprogram: Emelie Svensson, , emelie.svensson@ulricehamn.se, tfn 0321-59 54 64,  0766-43 54 64

TRANEMO GYMNASIESKOLA
SYV Introduktionsprogram: Charlotta Paulsson, charlotta.paulsson@tranemo.se, tfn 0325-57 65 03

 

Kontaktpersoner Sjuhärad

MARKS KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen
511 80 Kinna
Tfn 0320-21 74 09
Fax 0320-359 52
Kontaktperson: Rose-Marie Carlsson, rose-marie.carlsson@mark.se

NATURBRUKSKANSLIET
Antagning för Naturbruksgymnasiet Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp
Regionens Hus, 541 80  Skövde
Tfn 0700-82 29 48
www.naturbruk.nu
Kontaktperson: Anneli Ekh, anneli.ekh@vgregion.se

SUNDLERGYMNASIET
447 80 Vårgårda
Tfn 0322-60 08 86
Kontaktperson: Thomas Johansson, thomas.johansson@vargarda.se

TINGSHOLMSGYMNASIET
523 86 Ulricehamn
Tfn 0321-59 54 45
Fax 0321-59 55 09
Kontaktperson: Ann-Charlotte Brobjer, anncharlotte.brobjer@ulricehamn.se

TRANEMO GYMNASIESKOLA
Brogatan 11, 514 80 Tranemo
Tfn 0325-57 65 07
Fax 0325-57 65 49
Kontaktperson: Catharina Claesson, catharina.claesson@tranemo.se

Inackorderingsbidrag och busskort på de kommunala skolorna

Bollebygds kommun
Christin Karlsson, tfn 033-430 56 32, christin.karlsson@bollebygd.se

Borås Stad
Kontaktperson för busskort: Ann Malmberg, tfn 033-35 77 71, ann.malmberg@boras.se
Kontaktperson för inackorderingsbidrag: Annika Redhage, tfn 033-35 77 73 annika.redhage@boras.se

Herrljunga kommun
Birgitta Fredriksson, tfn 0513-173 04, birgitta.fredriksson@admin.herrljunga.se

Marks kommun
Rose-Marie Carlsson, tfn 0320-21 74 09, rose-marie.carlsson@mark.se

Svenljunga kommun
Yvonne Claesson, tfn 0325-183 61, yvonne.claesson@svenljunga.se

Tranemo kommun
Marianne Jarl, tfn 0325-57 65 00, marianne.jarl@tranemo.se

Ulricehamns kommun
Ewa Goliat, tfn 0321-59 54 50, ewa.goliat@ulricehamn.se

Vårgårda kommun
Kontaktperson för inackorderingsbidrag: Jennie Hilmersson, tfn 0322-60 05 02, jennie.hilmersson@vargarda.se
Kontaktperson för busskort: Göran Hernberger, tfn 0322-60 06 78, goran.hernberger@vargarda.se 

Translate »