About Anna Stenberg

This author has not yet filled in any details.
So far Anna Stenberg has created 43 blog entries.

Introduktionsprogram

Läs mer om programmet på gymnasieinfo.se

• Preparandutbildning
• Programinriktat individuellt val – IMPRO
• Yrkesintroduktion
• Individuellt alternativ
• Språkintroduktion

Skolor med dessa program:

Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer om programmet på gymnasieinfo.se

Inriktningar:

• Anläggningsfordon
• Husbyggnad
• Mark och anläggning
• Måleri
• Plåtslageri

Skolor med detta program:

Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer om programmet på gymnasieinfo.se

Inriktningar:

• Fritid och hälsa
• Pedagogiskt arbete
• Socialt arbete

Skolor med detta program:

ANV EJ Antagningsstatistik

Antagningsstatistik

Du kan här hitta uppgifter om antagningen för olika program till skilda gymnasieskolor. Vi kommer att lägga ut uppgifterna allt eftersom vi får dem från de olika kommunerna.

Medeltal för de kommunala skolorna i Borås

Medeltal för Ulricehamn

Medeltal Marks Gymnasieskola

Medeltal Tranemo Gymnasieskola

Medeltal Sundlergymnasiet, Vårgårda

 

Skolstatistik – Kvalitet och resultat

Här kan du se vilka resultat som uppnåtts i skolorna, som till exempel betyg eller vad eleverna tycker om undervisningens innehåll och kvalitet.

Borås Stads gymnasieskolor
(Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet, Tullengymnasiet, Viskastrandsgymnasiet)

 

Öppet hus och besöksdagar

Passa på att gå på Öppet hus på de olika gymnasieskolorna för att få så mycket information som möjligt inför ditt gymnasieval. Du som är elev i årskurs 9 och dina föräldrar får då möjligheten att ta reda på mer om de olika programmen och inriktningarna. Du får prata med lärare och elever samt undersöka de olika skolorna och uppleva atmosfären. Vissa skolor anordnar även besöksdagar då du har möjlighet att besöka en gymnasieskola under en ”vanlig” skoldag.

I evenemangskaledern kan du se och söka alla datum. Du hittar även en fullständig lista här:

Öppet hus på skolorna i regionen

Almåsgymnasiet
Torsdag 7 december 2017 kl. 17.30–20.00

Björkängsgymnasiet
Besök sker efter överenskommelse.
Kontakta skolans studie- och yrkesvägledare
för att boka in ett besök, boras.se/bjorkangsgymnasiet

Bäckängsgymnasiet
Tisdag 5 december 2017 kl. 17.30–20.00

Drottning Blankas gymnasieskola
Onsdag 15 november 2017 kl. 17.00–19.00
Onsdag 24 januari 2018 kl. 17.00–19.00
Tisdag 8 maj 2018 kl. 17.00–19.00

Kunskapskällan i Herrljunga
Lördag 2 december 2017 kl. 10.00–13.00
Onsdag 24 januari 2018 kl. 17.00–19.00

LBS Kreativa gymnasiet
Lördag 14 oktober 2017 kl. 12.00–14.00
Lördag 18 november 2017 kl. 12.00–14.00
Lördag 16 december 2017 kl. 12.00–14.00
Onsdag 31 januari 2018 kl. 18.00–20.00
Onsdag 25 april 2018 kl. 18.00–20.00

Marks Gymnasieskola
Onsdag 17 januari 2018 kl. 18.00–20.00

Naturbruksskolorna i Västragötalandsregionen
Naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp
För information om besökstillfällen besök
www.naturbruk.nu/besok

Praktiska Gymnasiet Borås
Onsdag 8 november 2017 kl. 17.00–19.00
Onsdag 17 januari 2018 kl. 17.00–19.00

Realgymnasiet
6 december 2017, kl 18.00–20.00
17 januari 2018, kl. 18.00–20.00
2 maj 2018, kl.16.00–17.00

Sundlergymnasiet
Tisdag 14 november 2017 kl.17.00–19.00
Tisdag 16 januari 2018 kl. 17.00–18.30

Sven Eriksonsgymnasiet
Torsdag 7 december 2017 kl. 17.30–20.00
Tingsholmsgymnasiet
Torsdag 9 november 2017 kl. 18.00–20.30

Tranemo gymnasieskola
Måndag 22 januari 2018 kl. 17.30–19.30

Viskastrandsgymnasiet
Tisdag 5 december 2017 kl. 17.30–20.00

Besöksdagar

Borås på Almås, Bäckäng, Sven Erikson och Viskastrand
Någon av dagarna kan du som bor i Borås, Bollebygd, Svenljunga eller Ulricehamn besöka gymnasieskolorna och informera dig om gymnasie­skolorna och deras program.
Vilken tid som gäller för ditt besök får du besked om på din skola. Du som bor i en annan kommun och är intresserad av att besöka skolorna i Borås kan kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Vecka 45
Onsdag 8 november
Torsdag 9 november

Vecka 47
Tisdag 21 november
Onsdag 22 november

Marks Gymnasieskola
22–23 november 2017

Tingsholmsgymnasiet
Sker löpande efter överenskommelse. Kontakta skolans
studie- och yrkesvägledare för att boka in ett besök.

Kunskapskällan i Herrljunga
Sker löpande efter överenskommelse. Kontakta skolans
studie- och yrkesvägledare för att boka in ett besök.

Sundlergymnasiet
Sker löpande efter överenskommelse.
Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Tranemo gymnasieskola
Sker löpande efter överenskommelse.
Kontakta skolans studie- och yrkesvägledare

Drottning Blankas gymnasieskola
Löpande efter överenskommelse.
Kontakta skolan för att boka in ett besök.

LBS Kreativa gymnasiet
Samma datum som de kommunala skolorna
Besök utöver dessa sker efter överenskommelse och kontakt
tas då med expeditionen på tel. 033-17 03 40.

Praktiska Gymnasiet Borås
Samma datum som de kommunala skolorna samt löpande
efter överenskommelse, ring SYV tel. 0706-16 33 31

Realgymnasiet
Skuggdag/prova-på-dag: 23–27 oktober 2017, 11–15 december 2017, 22–26 januari 2018, 16–20 april 2018
Kontakta skolan för att boka en dag då du kan ”skugga”
skolans utbildningar och delta i ”prova-på aktiviteter”.

Strömma Naturbrukscentrum
Fredag 27 oktober 2017 kl. 09.30–12.30
Lördag 18 november 2017 kl. 09.30–12.30
Onsdag 6 december 2017 kl. 18.00–20.30
Fredag 19 januari 2018 kl. 09.30–12.30

Programutbud

Vill du veta mer om programmen?
Läs om program och inriktningar under menyn Gymnasieprogram eller i Programväljaren (som pdf-fil). På respektive gymnasieskolas webbplats hittar du mer information.

(mer…)

Urval

Antagning till gymnasieskolan görs på slutbetyg från årskurs 9. Om det är fler sökande till ett program än antalet platser måste ett urval göras, dina betyg räknas ihop till ett meritvärde och utifrån det värdet rangordnas du sedan tillsammans med övriga sökande, där högst meritvärde går först. Man lägger ihop värdet av dina 16 bästa betyg. Har du betyg i moderna språk som språkval läggs detta till dina 16 bästa betyg.

Dina betyg värderas enligt följande:
A = 20 p
B = 17,5 p
C = 15 p
D = 12,5 P
E = 10 p
F = 0 p

Om flera sökande har samma meritvärde rangordnas de sökande enligt:

  • Valets rangordning
  • Flest höga betyg
  • Slumpen

Urvalsreglerna gäller för alla nationella program samt för IB och de sökbara introduktionsprogrammen, dvs IMPRO och IMYRK anordnat för en grupp elever.

Rangordning
I din ansökan måste du rangordna utbildningarna du söker så att den utbildning du helst vill komma in på står som första val, den du näst helst vill komma in på står som andra val och så vidare. Du kan bara bli antagen till en utbildning! Om ditt betyg räcker för antagning till flera av dina alternativ så blir du antagen till den utbildning som har högst rangordning i din ansökan. När du blivit antagen på en utbildning står du kvar som reserv till högre rangordnade val, men inte till alternativ som har lägre rangordning i din ansökan.

Behörighet till gymnasiet

Det ställs krav på dig för att få börja på gymnasieskolan. Du måste ha lägst betyget E i många ämnen i ditt slutbetyg från grundskolan för att vara behörig. Tanken med dessa krav är att du inte ska börja på gymnasieskolan om du inte har kunskaper och förutsättningar att klara av en utbildning. Om du inte blir behörig måste därför din hemkommun på bästa sätt hjälpa dig att bli behörig eller hjälpa dig på annat sätt.

Vad krävs för behörighet?
Behörighet betyder att du måste ha lägst E i specifika ämnen för att kunna antas till program på gymnasieskolan. Du hittar en redogörelse för alla behörigheter här:

Behörighet för yrkesprogram
– Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
– Samt lägst betyget E i fem andra ämnen

Behörighet för det högskoleförberedande programmet:
Estetiska programmet
– Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
– Samt lägst betyget E i nio andra ämnen

Behörighet för de högskoleförberedande programmen:
Ekonomiprogrammet,  Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet

– Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
– Lägst betyget E i geografi, historia, religion och samhällsvetenskap
– Samt lägst betyget E i fem andra ämnen

Behörighet för de högskoleförberedande programmen:
Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet

– Lägst betyget  E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
– Lägst betyget E i  kemi, fysik och biologi
– Samt lägst betyget E i sex andra ämnen

Behörighet för introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val (IMPRO)
– Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk
– Lägst betyget E i ett av ämnena engelska  eller matematik
– Lägst betyget E i fyra andra ämnen

Dispens för engelska
En sökande till ett nationellt program som saknar ett godkänt betyg i engelska, kan beviljas dispens i engelska om den sökande:
– på grund av speciella personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och
– bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Om dispens i engelska beviljas och du blir antagen innebär det att du fortsätter att läsa engelska på grundskolenivå tills du uppnått godkänt betyg i engelska.
Du läser alltså både grundskolans engelska och gymnasieskolans kurs/kurser i engelska under din gymnasietid. Dispens i engelska kan sökas till nationella program, men inte till introduktionsprogram.

Blankett för att ansöka om dispens i engelska hittar du under menyn Blanketter.

Reservantagning

Om det är fler sökande än antal platser till ett program vid den slutliga antagningen blir de som inte blir antagna placerade i en reservkö. Från och med i slutet på juli görs reservantagningar där lediga platser erbjuds till elever som står som reserv. Om det finns lediga platser efter att de förstahandsmottagna eleverna tagits in, tas andrahandsmottagna elever in.

Ibland händer det att elever backar i turordningskön på reservlistan. Det beror på att det tillkommit en sökande som har ett högre meritvärde.

Du följer reservantagningen via ansökningswebben.

Slutlig antagning

Det slutliga antagningsbeskedet visas via ansökningswebben omkring 1 juli.

Du ska svara på ditt antagningsbesked via webben. Du kan enbart svara på ditt antagningsbesked en gång.
Det är viktigt att du tänker igenom hur du svarar om du är reserv på något val. Om du exempelvis är reserv på val 1 och antagen på val 2 kan du välja att stå kvar som reserv till val 1 eller inte. Tänk då på att om du väljer att stå kvar som reserv kan du få en ny plats i reservantagningen och då förlorar du din plats på val 2 som du hade tidigare. Om du är nöjd med din plats på val 2 och inte vill ha en eventuell plats på val 1 måste du tacka nej till att stå kvar som reserv.

Om du har val utanför vårt samverkansområde, får du ett antagningsbesked från ett annat antagningskansli. Följ deras instruktioner. Tänk på att svara alla antagningskanslier på antagningsbesked.

Om du bor utanför samverkansområdet får du ett antagningsbesked hem på posten. Du ska då skicka in svarskortet med ditt svar.

Sista svarsdag är den 20 juli 2018.

Translate »