About Anna Stenberg

This author has not yet filled in any details.
So far Anna Stenberg has created 62 blog entries.

Överklaga beslut

När det gäller gymnasieantagning finns det två typer av beslut som huvudmannen fattar som går att överklaga:

 • Beslut om behörighet till gymnasieskolan
 • Beslut om mottagande till gymnasieskolan

Ett överklagande ska inkomma inom tre veckor från att du mottagit beslutet.

Skolväsendets Överklagandenämnds hemsida kan du läsa om processen kring överklagande samt se vägledande beslut.

Övrigt

Här hittar du övrig information.

Fri kvot

Ett begränsat antal platser (fri kvot) ska avsättas för dem som
– på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller
– kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.

Det är huvudmannen (kommunal tjänsteman eller rektor på fristående gymnasieskola) för den utbildning du har ansökt till som bedömer och beslutar om prövning i fri kvot.

Beslutet som huvudmannen fattar kring prövning i fri kvot är inte överklagningsbart.

Ansökan om prövning i fri kvot kan göras till nationellt program och eleven ska vara behörig till sökt program utifrån slutbetyg i årskurs 9.

Blanketten och bilagor lämnar du in under ansökningsperioden eller om- och nyvalsperioden till studie- och yrkesvägledaren på din skola eller skickar direkt till oss på Antagningsenheten.

Blankett för att ansöka om prövning i fri kvot hittar du under menyn Blanketter.

 

Dispens engelska

En sökande till ett nationellt program som saknar ett godkänt betyg i engelska, kan beviljas dispens i engelska om den sökande:
– på grund av speciella personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och
– bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Om dispens i engelska beviljas och du blir antagen innebär det att du fortsätter att läsa engelska på grundskolenivå tills du uppnått godkänt betyg i engelska.
Du läser alltså både grundskolans engelska och gymnasieskolans kurs/kurser i engelska under din gymnasietid. Dispens i engelska kan sökas till nationella program, men inte till introduktionsprogram.

Det är huvudmannen (kommunal tjänsteman eller rektor på fristående gymnasieskola)  för den utbildning du har ansökt till som bedömer och beslutar om dispens i engelska. Vill du överklaga beslutet om dispens i engelska ska du kontakta beslutsfattaren inom tre veckor efter att du mottagit beslutet.

Beslutet som huvudmannen fattar kring dispens i engelska tillhör beslutet kring behörighet och är överklagningsbart.

Blanketten och bilagor lämnar du under ansökningsperioden eller om- och nyvalsperioden till studie- och yrkesvägledaren på din skola eller skickar direkt till oss på Antagningsenheten.

Blankett för att ansöka om dispens i engelska hittar du under menyn Blanketter.

Sent omval

Om du vill göra några förändringar av dina val eller göra en helt ny ansökan nu efter att ansökningsperioderna har stängt gör du det via blanketten för sent omval. Läs noga igenom informationen på blanketten innan du fyller i den.

Tänk på att val som läggs till och val som flyttas upp över tidigare lagda val blir sena val och placeras efter de val som är inlämnade under den ordinarie ansökningsperioden.Tänk också på att en du gör en ny ansökan om du fyller i en omvalsblankett och att den därmed ersätter din gamla om du tidigare gjort en. Därför ska alla val skrivas ned, både gamla och nya, i den rangordning du önskar söka dem.

Om du vill ändra i din ansökan efter den slutliga antagningen är genomförd och redan kommit in på ett val är vår rekommendation att du lägger det valet sist i din nya ansökan. Då har du en säker plats tills dess att du får meddelande om att du fått en ny plats.

Gör så här:

 • Du fyller i en blankett för sent omval.
 • Börja med att fylla i aktuellt mobilnummer så att vi kan nå dig.
 • Du fyller i ansökan med samtliga val, både nya och gamla och rangordnar dem som du helst vill ha dem.
 • Låt valet du är antagen till ligga kvar sist.
 • Skriv under blanketten.

Skicka den via post till:

Antagningsenheten Sjuhärad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
501 80 Borås

Eller scanna/fotagrafera och maila till:  gymnasieantagningen@boras.se

 • När Antagningsenheten Sjuhärad har fått in blanketten och lagt in din nya ansökan är det den som gäller.
  Får du en ny plats får du besked via sms eller telefon. Har du inte registrerat något mobiltelefonnummer får du besked via post.
 • Du kan se din ansökan via ansökningswebben när den är inlagd.

Har du frågor kring ansökan, kontakta Antagningsenheten Sjuhärad eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

All antagning görs utifrån behörighet och i meritvärdes ordning.

Reservantagningen pågår till den 15 september, därefter lämnas reservantagningen över till respektive gymnasieskola.

​Kontaktpersoner

Här kan du öppna och ladda ner listor med kontaktpersoner för regionen:

Kontaktpersoner Regional Samverkan – Sjuhärad (exceldokument)

Kontaktlista – friskolor  (pdf-fil)

Kontakt | Sjuhärads Elevdatabas

sjuharadselevdatabas@boras.se
Systemansvar ekonomifrågor: Annika Redhage telefon 033-35 77 73
Systemansvar tekniska frågor: Jörgen Erlandsson telefon 033-35 77 46

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för drift och administration av databasen som implementerades i maj 2017.

​Handledningar

Här kan du öppna och ladda ner handledningar som pdf-filer:

Uppdateringsinformation IST Regional Samverkan 2.15.0, 7 december 2017

Handbok Regional samverkan – analysverktyget

Handbok Regional IKE – Skoladministratör/ekonom Fristående huvudman

Att göra fristående huvudman

Handbok Regional IKE – Skoladministratör/ekonom Kommunal huvudman

Att göra kommunal huvudman

Utbetalningsunderlag och bokföringsunderlag

Handbok för det komunala aktivitetsansvaret

Kontakt | Sjuhärads Elevdatabas

sjuharadselevdatabas@boras.se
Systemansvar ekonomifrågor: Annika Redhage telefon 033-35 77 73
Systemansvar tekniska frågor: Jörgen Erlandsson telefon 033-35 77 46

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för drift och administration av databasen som implementerades i maj 2017.

Information

Här hittar du övrig information:

Förklaring av ekonomiintegration (pdf-fil)

Regelverk och prismatris (pdf-fil)

Tidsplan (word-dokument)

Årskursuppflyttning, inskrivning och utbetalning under sommaren (word-dokument)

Kontakt | Sjuhärads Elevdatabas

sjuharadselevdatabas@boras.se
Systemansvar ekonomifrågor: Annika Redhage telefon 033-35 77 73
Systemansvar tekniska frågor: Jörgen Erlandsson telefon 033-35 77 46

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för drift och administration av databasen som implementerades i maj 2017.

Strömma Naturbrukscentrum

Strömma Naturbrukscentrums webbplats:
www.strommanaturbruk.se

Fristående gymnasieskola

Ekonomiprogrammet

Läs mer om programmet på gymnasieinfo.se

Inriktningar:

• Ekonomi
• Juridik

Skolor med detta program:

Translate »