About Anna Stenberg

This author has not yet filled in any details.
So far Anna Stenberg has created 62 blog entries.

Sent omval

Om du vill göra några förändringar av dina val eller göra en helt ny ansökan nu efter att ansökningsperioderna har stängt gör du det via blanketten för sent omval. Läs noga igenom informationen på blanketten innan du fyller i den.

Tänk på att val som läggs till och val som flyttas upp över tidigare lagda val blir sena val och placeras efter de val som är inlämnade under den ordinarie ansökningsperioden.Tänk också på att en du gör en ny ansökan om du fyller i en omvalsblankett och att den därmed ersätter din gamla om du tidigare gjort en. Därför ska alla val skrivas ned, både gamla och nya, i den rangordning du önskar söka dem.

Om du vill ändra i din ansökan efter den slutliga antagningen är genomförd och redan kommit in på ett val är vår rekommendation att du lägger det valet sist i din nya ansökan. Då har du en säker plats tills dess att du får meddelande om att du fått en ny plats.

Gör så här:

 • Du fyller i en blankett för sent omval.
 • Börja med att fylla i aktuellt mobilnummer så att vi kan nå dig.
 • Du fyller i ansökan med samtliga val, både nya och gamla och rangordnar dem som du helst vill ha dem.
 • Låt valet du är antagen till ligga kvar sist.
 • Skriv under blanketten.

Skicka den via post till:

Antagningsenheten Sjuhärad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
501 80 Borås

Eller scanna/fotagrafera och maila till:  gymnasieantagningen@boras.se

 • När Antagningsenheten Sjuhärad har fått in blanketten och lagt in din nya ansökan är det den som gäller.
  Får du en ny plats får du besked via sms eller telefon. Har du inte registrerat något mobiltelefonnummer får du besked via post.
 • Du kan se din ansökan via ansökningswebben när den är inlagd.

Har du frågor kring ansökan, kontakta Antagningsenheten Sjuhärad eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

All antagning görs utifrån behörighet och i meritvärdes ordning.

Reservantagningen pågår till den 15 september, därefter lämnas reservantagningen över till respektive gymnasieskola.

​Kontaktpersoner

Här kan du öppna och ladda ner listor med kontaktpersoner för regionen:

Kontaktpersoner Regional Samverkan – Sjuhärad (exceldokument)

Kontaktlista – friskolor  (pdf-fil)

Kontakt | Sjuhärads Elevdatabas

sjuharadselevdatabas@boras.se
Systemansvar ekonomifrågor: Annika Redhage telefon 033-35 77 73
Systemansvar tekniska frågor: Jörgen Erlandsson telefon 033-35 77 46

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för drift och administration av databasen som implementerades i maj 2017.

​Handledningar

Här kan du öppna och ladda ner handledningar som pdf-filer:

Uppdateringsinformation IST Regional Samverkan 2.15.0, 7 december 2017

Handbok Regional samverkan – analysverktyget

Handbok Regional IKE – Skoladministratör/ekonom Fristående huvudman

Att göra fristående huvudman

Handbok Regional IKE – Skoladministratör/ekonom Kommunal huvudman

Att göra kommunal huvudman

Utbetalningsunderlag och bokföringsunderlag

Handbok för det komunala aktivitetsansvaret

Kontakt | Sjuhärads Elevdatabas

sjuharadselevdatabas@boras.se
Systemansvar ekonomifrågor: Annika Redhage telefon 033-35 77 73
Systemansvar tekniska frågor: Jörgen Erlandsson telefon 033-35 77 46

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för drift och administration av databasen som implementerades i maj 2017.

Information

Här hittar du övrig information:

Förklaring av ekonomiintegration (pdf-fil)

Regelverk och prismatris (pdf-fil)

Tidsplan (word-dokument)

Årskursuppflyttning, inskrivning och utbetalning under sommaren (word-dokument)

Kontakt | Sjuhärads Elevdatabas

sjuharadselevdatabas@boras.se
Systemansvar ekonomifrågor: Annika Redhage telefon 033-35 77 73
Systemansvar tekniska frågor: Jörgen Erlandsson telefon 033-35 77 46

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för drift och administration av databasen som implementerades i maj 2017.

Antagningsenheten Sjuhärad flyttar

Måndag 20/3 flyttar Antagningsenheten Sjuhärad till Olovsholmsgatan 32. Under 20-21/3 kommer vi däför ha en begränsad förmåga att kunna ge service. Säkrast når du oss via mejl så svarar vi så fort vi har möjlighet.

Tidsplan

Ansökningsperioden öppnar den 9 januari och stänger den 1 februari. Du kan logga in och registrera din ansökan från och med den 9 januari 2017.
Sista ansökningsdag för läsåret 2017/2018 är den 1 februari 2017 .
Preliminär antagning beräknas vara klar under vecka 14.
18 april – 15 maj 2017 har du möjlighet till om- och nyval.
Slutantagningen beräknas vara klar till den 1 juli 2017. Läs noga och följ instruktionerna på ditt antagningsbesked.
Här hittar du en lista över alla tider som gäller för antagning.

Strömma Naturbrukscentrum

Strömma Naturbrukscentrums webbplats:
www.strommanaturbruk.se

Fristående gymnasieskola

Ekonomiprogrammet

Läs mer om programmet på gymnasieinfo.se

Inriktningar:

• Ekonomi
• Juridik

Skolor med detta program:

Stödverksamhet för elever med autismspektrumtillstånd (AST)

Stödverksamheten är till för elever med autismspektrumtillstånd (AST) som i olika grad behöver stöd. Stödet går att få om man blir antagen på ett nationellt program eller ett programinriktat val på Borås Stads kommunala gymnasieskolor.

Har du behov av stöd inom Stödverksamheten kontakta samordnare på Stödverksamheten Malin Fredberg, tfn 0721-60 08 58.

Läs mer om Stödverksamheten på Borås Stads hemsida. 

Vidareutbildning – ett fjärde tekniskt år

Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år vänder sig till elever som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en gymnasieingenjörsexamen. För att vara behörig och kunna söka det färde tekniska året ska du ha läst teknikprogrammet eller ha en likvärdig utbildning samt påbörja utbildningen senast det kalenderåret du fyller 22 år. Från och med höstterminen 2018 är också vissa karaktärsämneskurser ett förkunskapskrav för de olika nationella profilerna:

 • För Design och produktutveckling krävs godkända betyg på kurserna design 1 och konstruktion 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.
 • För Informationsteknik utgång nätverksteknik krävs godkända betyg på kurserna programmering 1 och dator- och nätverksteknik, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.
  För Informationsteknik utgång mjukvarudesign krävs godkända betyg på kurserna programmering 1 och webbutveckling 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.
 • För Produktionsteknik krävs godkända betyg på kurserna mekatronik 1 och produktionskunskap 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.
 • För Samhällsbyggande krävs godkända betyg på kurserna arkitektur-hus och byggnadsverk, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.

Vid urvalet ska företräde ges till de sökande som har godkända betyg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i:
– bild och form 1a1 och cad 1 för tillträde till den nationella profilen design och produktutveckling,
– webbutveckling 1 för tillträde till den nationella profilen informationsteknik utgång nätverksteknik,
– dator- och nätverksteknik för tillträde till den nationella profilen informationsteknik, utgång mjukvarudesign,
– produktionsutrustning 1 för tillträde till den nationella profilen produktionsteknik, eller
– hållbart samhällsbyggande för tillträde till den nationella profilen samhällsbyggande.
Vid urvalet ska företräde ges till sökande med andra omdömen från utbildning eller arbetsliv som motsvarar innehållet i kurserna.

Under ansökningsperioden och om- och nyvalsperioden kan du göra din ansökan till det fjärde tekniska året via ansökningswebben. 
Vill du bli aktiverad som sökande vänd dig till din studie- och yrkesvägledare eller till Antagningsenheten.

Elever är behöriga att söka det fjärde tekniska året om de har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Det är också möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde tekniska året. Dock måste studierna till fjärde året påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Tillsammans med din ansökan ska även ditt gymnasieexamensbevis bifogas. Om du ännu inte avslutat din gymnasieutbildning ska du skicka in ditt gymnasieexamensbevis så snart du fått den.

Du ska rangordna utbildningarna i en ansökan till vidareutbildningen till det fjärde tekniska året. Det innebär att du söker utbildningarna i den ordning du önskar bli antagen till utbildningen. Blir du antagen till ett högre rangordnat val så stryks de utbildningar som ligger under i ansökan.

 De fyra olika profilerna har olika nationella ansökningskoder:

 • Design och produktutveckling – VIDES
 • Produktionsteknik – VIPRO
 • Informationsteknik – VIINF
 • Samhällsbyggande – VISAM

Profilerna som erbjuds inom Sjuhärad är Produktionsteknik och Samhällsbyggande och erbjuds på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås.

Om du vill lägga till val för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år till en skola som inte finns inom Sjuhärad gör du det också via ansökningswebben. Klicka på alternativet ”Sök annan utbildning utanför Gymnasieval Sjuhärads utbud” och fyll manuellt i vilken kommun, vilken profil och vilken skola du vill gå. Ansökan skickas till det kansli som har hand om antagningen för skolan.

Om du har gjort en ansökan till någon av profilerna på Sven Eriksonsgymnasiet kan du se ditt slutliga resultat via ansökningswebben omkring 1 juli. Reservantagning påbörjas i början av augusti och fortsätter fram till 15 september.

Om du har gjort en ansökan till gymnasieskolor utanför Sjuhärad får du ett antagningsbesked av den gymnasieskolan eller antagningskansliet som har hand om ansökan.

Translate »