About Anna Stenberg

This author has not yet filled in any details.
So far Anna Stenberg has created 50 blog entries.

​Handledningar

Tillbaka till startsidan

Information

Tillbaka till startsidan

Antagningsenheten Sjuhärad flyttar

Måndag 20/3 flyttar Antagningsenheten Sjuhärad till Olovsholmsgatan 32. Under 20-21/3 kommer vi däför ha en begränsad förmåga att kunna ge service. Säkrast når du oss via mejl så svarar vi så fort vi har möjlighet.

Tidsplan

Ansökningsperioden öppnar den 9 januari och stänger den 1 februari. Du kan logga in och registrera din ansökan från och med den 9 januari 2017.
Sista ansökningsdag för läsåret 2017/2018 är den 1 februari 2017 .
Preliminär antagning beräknas vara klar under vecka 14.
18 april – 15 maj 2017 har du möjlighet till om- och nyval.
Slutantagningen beräknas vara klar till den 1 juli 2017. Läs noga och följ instruktionerna på ditt antagningsbesked.
Här hittar du en lista över alla tider som gäller för antagning.

Strömma Naturbrukscentrum

Strömma Naturbrukscentrums webbplats:
www.strommanaturbruk.se

Fristående gymnasieskola

Ekonomiprogrammet

Läs mer om programmet på gymnasieinfo.se

Inriktningar:

• Ekonomi
• Juridik

Skolor med detta program:

Stödverksamhet för elever med autismspektrumtillstånd (AST)

Stödverksamheten är till för elever med autismspektrumtillstånd (AST) som i olika grad behöver stöd. Stödet går att få om man blir antagen på ett nationellt – eller ett IMPRO-program på Borås Stads kommunala gymnasieskolor.

Behov av stöd inom Stödverksamheten anges i meddelanderutan ”Lämna information till kansliet” i ansökningswebben under ansökningsperioden eller om- och nyvalsperioden. När ansökan är klar ska två utredningar, en pedagogisk utredning och en psykologutredning skickas till samordnaren på Stödverksamheten.

Läs mer om Stödverksamheten på Borås Stads hemsida. 

Vidareutbildning – ett fjärde tekniskt år

Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år vänder sig till elever som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en gymnasieingenjörsexamen. För att vara behörig och kunna söka det färde tekniska året ska du ha läst teknikprogrammet eller ha en likvärdig utbildning samt påbörja utbildningen senast det kalenderåret du fyller 22 år. Från och med höstterminen 2018 är också vissa karaktärsämneskurser ett förkunskapskrav för de olika nationella profilerna:

 • För Design och produktutveckling krävs godkända betyg på kurserna design 1 och konstruktion 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.
 • För Informationsteknik utgång nätverksteknik krävs godkända betyg på kurserna programmering 1 och dator- och nätverksteknik, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.
  För Informationsteknik utgång mjukvarudesign krävs godkända betyg på kurserna programmering 1 och webbutveckling 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.
 • För Produktionsteknik krävs godkända betyg på kurserna mekatronik 1 och produktionskunskap 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.
 • För Samhällsbyggande krävs godkända betyg på kurserna arkitektur-hus och byggnadsverk, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.

Vid urvalet ska företräde ges till de sökande som har godkända betyg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i:
– bild och form 1a1 och cad 1 för tillträde till den nationella profilen design och produktutveckling,
– webbutveckling 1 för tillträde till den nationella profilen informationsteknik utgång nätverksteknik,
– dator- och nätverksteknik för tillträde till den nationella profilen informationsteknik, utgång mjukvarudesign,
– produktionsutrustning 1 för tillträde till den nationella profilen produktionsteknik, eller
– hållbart samhällsbyggande för tillträde till den nationella profilen samhällsbyggande.
Vid urvalet ska företräde ges till sökande med andra omdömen från utbildning eller arbetsliv som motsvarar innehållet i kurserna.

Mellan 9 januari och 1 februari 2018 samt under om- och nyvalsperioden 16 april- 15 maj 2018 kan du göra din ansökan till det fjärde tekniska året via ansökningswebben. 
Vill du bli aktiverad som sökande vänd dig till din studie- och yrkesvägledare eller till Antagningsenheten.

Elever är behöriga att söka det fjärde tekniska året om de har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Det är också möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde tekniska året. Dock måste studierna till fjärde året påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Tillsammans med din ansökan ska även ditt gymnasieexamensbevis bifogas. Om du ännu inte avslutat din gymnasieutbildning ska du skicka in ditt gymnasieexamenbevis senast den 15 juni 2018.

Du ska rangordna utbildningarna i en ansökan till vidareutbildningen till det fjärde tekniska året. Det innebär att du söker utbildningarna i den ordning du önskar bli antagen till utbildningen. Blir du antagen till ett högre rangordnat val så stryks de utbildningar som ligger under i ansökan.

 De fyra olika profilerna har olika nationella ansökningskoder:

 • Design och produktutveckling – VIDES
 • Produktionsteknik – VIPRO
 • Informationsteknik – VIINF
 • Samhällsbyggande – VISAM

Profilerna som erbjuds inom Sjuhärad är Produktionsteknik och Samhällsbyggande och erbjuds på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås.

Om du vill lägga till val för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år till en skola som inte finns inom Sjuhärad gör du det också via ansökningswebben. Klicka på alternativet ”Sök annan utbildning utanför Gymnasieval Sjuhärads utbud” och fyll manuellt i vilken kommun, vilken profil och vilken skola du vill gå. Ansökan skickas till det kansli som har hand om antagningen för skolan.

Om du har gjort en ansökan till någon av profilerna på Sven Eriksonsgymnasiet kan du se ditt slutliga resultat via ansökningswebben omkring 1 juli 2018. Reservantagning påbörjas 27 juli 2018 och fortsätter fram till 15 september 2018. Om du har gjort en ansökan till gymnasieskolor utanför Sjuhärad får du ett antagningsbesked av den gymnasieskolan eller antagningskansliet som har hand om ansökan.

Sökande till högre årskurs

Antagningsenheten Sjuhärad hanterar endast ansökningar till gymnasieskolan årskurs 1.

Om du är intresserad av att ansöka till en gymnasieskola i Sjuhärad:

 • till år 1 efter den 15 september
  (Antagningsenheten Sjuhärad har lämnat över antagningen till gymnasieskolorna)
 • till en högre årskurs

Kontaktar du direkt ansvarig rektor eller studie- och yrkesvägledaren på gymnasieskolan som du vill söka till.

Sökande från annan kommun/utlandet

Du som bor i en annan kommun i Sverige och vill söka till en skola inom Sjuhärad ska söka via antagningskansliet i din hemkommun.  Då gäller det sista ansökningsdatum som din hemkommun angett. Om du har särskilda skäl (för val till kommunala skolor) för att bli förstahandsmottagen inom vårt samverkansområde, ska dessa skickas in samtidigt som ansökan. Ditt antagningskansli vidarebefordrar din ansökan, ev. särskilda skäl och betyg till oss. Du kommer att få antagningsbesked från oss på posten.

Om du bor utanför Sverige och vill söka till en gymnasieskola till år 1 i Sjuhärad ska du ta kontakt med oss via mail.

Translate »