About Anna Stenberg

This author has not yet filled in any details.
So far Anna Stenberg has created 50 blog entries.

Idrottsutbildning

RIG är en förkortning för Riksidrottsgymnasiet och är en riksrekryterande utbildning om du är uttagen för din idrott. Ansökan sker via ditt specialidrottsförbund oftast redan under hösten och inte i samband med ansökan till gymnasiet. Det är specialidrottsförbundet som avgör vilka som blir uttagna. Är du uttagen för en RIG-plats innebär det inte att du har fått en plats på skolan utan du måste även söka ett gymnasieprogram och bli antagen till det.

NIU är en förkortning för Nationell idrottsutbildning och erbjuds på vissa gymnasieskolor och är kopplat till vissa program. Du ansöker till NIU oftast redan under hösten via ditt specialidrottsförbund eller direkt till gymnasieskolan och inte i samband med ansökan till gymnasiet. Det är ditt specialidrottsförbund eller ibland gymnasieskolan som avgör vilka som blir uttagna för NIU-platserna. Är du uttagen för en NIU-plats innebär det inte att du har fått en plats på skolan utan du måste även söka ett gymnasieprogram och bli antagen till det. De skolor i Sjuhäradsområdet som har NIU på något eller några av sina program är BäckängsgymnasietMarks gymnasieskolaSven Eriksonsgymnasiet och Tingsholmsgymnasiet.
NIU är inte riksrekryterande vilket innebär att om man söker utanför sitt samverkansområde blir man mottagen i andra hand, dvs i mån av plats. Mottagande kommun och hemkommunen kan teckna ett samverkansavtal som gör att du blir mottagen i första hand men detta är frivilligt för båda kommunerna.

Viktigt att komma ihåg är att först när du är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är du slutligt antagen för att börja på RIG/NIU. Mer information om RIG och NIU hittar du på www.svenskidrott.se.

LIU är en förkortning för Lokal idrottsutbildning och finns på vissa gymnasieskolor och är kopplat till vissa gymnasieprogram. Du ska utöva en idrott och ha en klubb eller förening som du tränar med. LIU kan du söka i samband med gymnasieansökan. För LIU kan inte samverkansavtal tecknas för att eleven ska bli mottagen i första hand. De skolor i Sjuhäradsområdet som har LIU på några av sina program är KunskapskällanMarks gymnasieskolaSven Eriksonsgymnasiet och Tingsholmsgymnasiet.

Inloggnings-uppgifter

Går du i 9:an i någon av skolorna i Sjuhärad så skickar vi dina inloggningsuppgifter till (mer…)

Vem kan söka till gymnasiet?

Du söker till gymnasiet via Antagningsenhetens ansökningswebb.

Du kan söka till gymnasiet om du:
– har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
– inte redan har genomgått en gymnasieutbildning
– påbörjar utbildningen senast den första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

I slutet av december får du inloggningsuppgifter hemskickat till din folkbokföringsadress som du använder när du gör din ansökan. Spara dina inloggningsuppgifter för att kunna göra din ansökan, se det preliminära resultatet och det slutliga antagningsbeskedet samt för att kunna svara på ditt slutliga antagningsbesked. Ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare på din skola för att få hjälp och vägledning med att göra din ansökan till gymnasiet.

Resebidrag och inackorderingsbidrag/inackorderingstillägg

Resebidrag/skolbusskort
Du som går i gymnasiet och dagligen reser mellan bostaden och skolan kan få resebidrag (skolbusskort).
För mer information om hur du gör för att ansöka om resebidrag, klicka på den kommun som du bor i.

Inackorderingsbidrag och inackorderingstillägg
Här hittar du kontaktpersoner för inackorderingsbidrag i kommunerna i Sjuhärad.
Om du studerar vid en fristående skola ska du söka inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

 

Överklaga beslut

När det gäller gymnasieantagning finns det två typer av beslut som huvudmannen fattar som går att överklaga:

 • Beslut om behörighet till gymnasieskolan
 • Beslut om mottagande till gymnasieskolan

Ett överklagande ska inkomma inom tre veckor från att du mottagit beslutet.

Skolväsendets Överklagandenämnds hemsida kan du läsa om processen kring överklagande samt se vägledande beslut.

Övrigt

Här hittar du övrig information.

Fri kvot

Ett begränsat antal platser (fri kvot) ska avsättas för dem som
-på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller
– kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.

Det är huvudmannen (kommunal tjänsteman eller rektor på fristående gymnasieskola) för den utbildning du har ansökt till som bedömer och beslutar om prövning i fri kvot.

Beslutet som huvudmannen fattar kring prövning i fri kvot är inte överklagningsbart.

Ansökan om prövning i fri kvot kan göras till nationellt program och eleven ska vara behörig till sökt program utifrån slutbetyg i årskurs 9.

Blanketten och bilagor lämnar du in under ansökningsperioden eller om- och nyvalsperioden till studie- och yrkesvägledaren på din skola eller skickar direkt till oss på Antagningsenheten.

Blankett för att ansöka om prövning i fri kvot hittar du under menyn Blanketter.

 

 

Dispens engelska

En sökande till ett nationellt program som saknar ett godkänt betyg i engelska, kan beviljas dispens i engelska om den sökande:
– på grund av speciella personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och
– bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Om dispens i engelska beviljas och du blir antagen innebär det att du fortsätter att läsa engelska på grundskolenivå tills du uppnått godkänt betyg i engelska.
Du läser alltså både grundskolans engelska och gymnasieskolans kurs/kurser i engelska under din gymnasietid. Dispens i engelska kan sökas till nationella program, men inte till introduktionsprogram.

Det är huvudmannen (kommunal tjänsteman eller rektor på fristående gymnasieskola)  för den utbildning du har ansökt till som bedömer och beslutar om dispens i engelska.

Beslutet som huvudmannen fattar kring dispens i engelska tillhör beslutet kring behörighet och är överklagningsbart.

Blanketten och bilagor lämnar du under ansökningsperioden eller om- och nyvalsperioden till studie- och yrkesvägledaren på din skola eller skickar direkt till oss på Antagningsenheten.

Blankett för att ansöka om dispens i engelska hittar du under menyn Blanketter.

Sent omval

Om du vill göra några förändringar av dina val eller göra en helt ny ansökan nu efter att ansökningsperioderna har stängt gör du det via blanketten för sent omval. Läs noga igenom informationen på blanketten innan du fyller i den.

Tänk på att val som läggs till och val som flyttas upp över tidigare lagda val blir sena val och placeras efter de val som är inlämnade under den ordinarie ansökningsperioden.Tänk också på att en du gör en ny ansökan om du fyller i en omvalsblankett och att den därmed ersätter din gamla om du tidigare gjort en. Därför ska alla val skrivas ned, både gamla och nya, i den rangordning du önskar söka dem.

Om du vill ändra i din ansökan efter den slutliga antagningen är genomförd och redan kommit in på ett val är vår rekommendation att du lägger det valet sist i din nya ansökan. Då har du en säker plats tills dess att du får meddelande om att du fått en ny plats.

Gör så här:

 • Du fyller i en blankett för sent omval.
 • Börja med att fylla i aktuellt mobilnummer så att vi kan nå dig.
 • Du fyller i ansökan med samtliga val, både nya och gamla och rangordnar dem som du helst vill ha dem.
 • Låt valet du är antagen till ligga kvar sist.
 • Skriv under blanketten.

Skicka den via post till:

Antagningsenheten Sjuhärad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
501 80 Borås

Eller scanna in den och maila till:  gymnasieantagningen@boras.se

 • När Antagningsenheten Sjuhärad har fått in blanketten och lagt in din nya ansökan är det den som gäller.
  Får du en ny plats får du besked via post eller telefon.
 • Du kan se din ansökan via ansökningswebben när den är inlagd.

Har du frågor kring ansökan, kontakta Antagningsenheten Sjuhärad eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

All antagning görs utifrån behörighet och i meritvärdes ordning.

Reservantagningen pågår till den 15 september, därefter lämnas reservantagningen över till respektive gymnasieskola.

​Kontaktpersoner

Tillbaka till startsidan
Translate »