Ansökningsperioden för elever folkbokförda i Sjuhärad förlängs från 1 februari till och med 15 februari kl. 16.00.

Detta med anledning av beslutet om fjärr- och distansundervisning för högstadieskolorna och för att ge extra tid till de sökande och studie- och yrkesvägledarna för att ställa om till digital vägledning.

I övrigt gäller tidsplanen för 2021 enligt tidigare beslut.

Viktiga datum 2021.