Ansökningswebb

Ansökningsperioden öppnar onsdagen den 8 januari och stänger måndagen den 3 februari kl 24.00.Inloggningsuppgifterna skickas tillsammans med detta informationsbrev till din folkbokföringsadress i slutet av december. Tänk på att du måste spara dina inloggningsuppgifter fram till att du börjar gymnasieskolan eftersom du behöver dem för att göra ansökan, se ditt preliminära resultat, ditt slutliga antagningsbesked och för att svara på ditt slutliga antagningsbesked.

Innan du gör din ansökan, läs gärna igenom Guide Hur du gör din ansökan eller titta på ansökningsvideon för att få tips och hjälp.

Ungdomar som vill söka till gymnasiet och redan har gått ut grundskolan har rätt att påbörja en gymnasieutbildning till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Om du redan går på ett gymnasium i Sjuhärad kontaktar du gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare för att få inloggningsuppgifter till ansökningswebben. Går du inte på en gymnasieskola i Sjuhärad kontaktar du oss på Antagningsenheten, gymnasieantagningen@boras.se.

Det preliminära resultatet beräknas vara klart under vecka 14.

15 april – 15 maj har du möjlighet till om- och nyval.

Slutantagningen beräknas vara klar till den 1 juli.