Följande program är nya och startar hösten 2019. Under om- och nyvalsperioden 15 april- 15 maj har du möjlighet att ändra i din ansökan och även välja till dessa program.

Almåsgymnasiet:
– Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap och samhälle

Kunskapskällan:
– Programinriktat val mot Industritekniska programmet, inriktning Produkt och maskinteknik
– Programinriktat val mot VVS- och fastighetsprogrammet, Lärling