Från och med 2019 administrerar Antagningsenheten Sjuhärad inte längre antagning till inriktning förutom för programmen: Hantverksprogrammet, Naturbruksprogrammet,

Estetiska programmet, Industritekniska programmet samt lärlingsutbildningar som startar i år 1. På övriga program antas eleverna till programmet och eleven kan i vissa fall göra ett önskemål om inriktning i ansökan. Önskemålet om inriktning lämnas över till gymnasieskolan dit eleven har ansökt och som sedan hanterar önskemålet om inriktning.

En del gymnasieskolor har tidigare även gett eleverna möjlighet att antas till profil. Detta administreras inte heller av Antagningsenheten Sjuhärad från och med 2019 utan det eventuella önskemål som eleven gör i samband med sin ansökan ansvarar gymnasieskolan för att administrera och lämna besked om.

Antagningsenheten Sjuhärad kan svara på frågor om antagning till program men vad gäller önskemål om inriktning eller profil ber vi er vänligen kontakta gymnasieskolan som ansökan gäller för information.