8 januari – 3 februari Ansökningsperiod.
Vecka 14 Det preliminära resultatet släpps.
15 april – 15 maj 
Om- och nyvalsperiod.
Vecka 24 
Slutbetyg ska ha skickats till oss från grundskolorna.
1 juli 
Den slutliga antagningen ska vara klar. Du ser ditt resultat via ansökningswebben.
27 juli Sista svarsdagen av ditt antagningsbesked.
31 juli Första reservantagningen visas.
7 augusti Andra reservantagningen visas. Därefter sker reservantagning löpande.
15 september Antagningsenheten stänger sin antagning.
Reservantagning lämnas över till respektive gymnasieskola.