Här kommer viktig information till dig som är administratör för en fristående skola i Sjuhärads elevdatabas.

Inläsning av elever från Sjuhärads antagningssystem skedde 2018-08-29 och från 2018-08-06 har även årskurs 1 varit öppen för justeringar och nyinskrivningar. Inga fler inläsningar kommer att göras, utan nya elever skrivs in manuellt av dig. Du hanterar också t.ex. avbrott, studievägs- och årskursbyten, etc.

Fram till den 15 september ska information om nyinskrivningar på enheter i Sjuhärad komma från Antagningsenheten i Sjuhärad, då endast gymnasieantagningen får anta till år 1 under denna period.

När en elev slutar måste du sätta ett avbrottsdatum på denna. Det räcker inte att sätta slutdatum på programmet (Elever > Ändra placeringsstatus).

Rapporter, fellistor m.m. publiceras den 5:e och 10:e varje månad.

Den definitiva körningen för september månad sker den 17/9, men mätdatum är den 15/9.

Du ansvarar för att kontrollera att alla uppgifter kring era elever stämmer, i god tid innan definitiv körning. Rapporterar huvudmannen för sent så hinner vi inte åtgärda felet, och ni får vänta på ersättning till nästa månad.

År 4-elever (om ni har några) skriver du in manuellt. Hemkommunen måste meddelas för att beslut ska fattas.

Glöm inte bort att äska tillägg för elever, t.ex. för IMPRO/IMR-elever som ska ha tillägg för att de saknar ett eller två ämnen.

Du kommer sannolikt att få felmeddelanden om elever inskrivna på mer än en enhet från sjuharad.ike@ist.com. Dessa kan du inte svara på! Justera inskrivningen om felet ligger hos er. Om felet i stället finns hos den andra skolan kontaktar du dem och reder ut krocken. Notera att elever inte kan vara inskrivna på två enheter samma dag. Startdatumet för den nya placeringen måste ligga tidigast dagen efter slutdatumet på föregående placering.

Skicka aldrig någon faktura till någon kommun i Sjuhärad. Detta hanteras helt i Sjuhärads elevdatabas.

Gå igenom kontaktuppgifter i fliken Kontakter på huvudman (Organisation > Huvudman och enheter (Organisation > Enheter).

Behörighet för nya användare och avslut av befintliga användare görs via e-post till sjuharadselevdatabas@boras.se

Om ni har TF-elev meddela betalande kommun då dessa inte hanteras av systemet.

Ha för vana att gå in på sjuharads_elevdatabas regelbundet för att ta del av nyheter och annan information.

Elever med skydd skall inte förekomma i Sjuhärads elevdatabas. Kontakta hemkommunens kontaktperson om ni har en elev med skydd hos er. Ni ansvarar för att informera hemkommunen om skyddet upphör, eleven gör avbrott eller flyttar till annan kommun.

Ha gärna användarhandledningen för fristående huvudmän framme när du arbetar i elevdatabasen. Du hittar den under Handledningar på sjuharads_elevdatabas 

Tveka inte att skicka frågor till sjuharadselevdatabas@boras.se om du undrar över något!