Reservantagning

Ansökningswebb

Om det är fler behöriga sökande än antal platser till ett program blir de som inte blir antagna placerade i en reservkö. Har man gjort sitt val i tid under ordinarie ansökningsperiod är man i första urvalsgruppen och placeras i kö efter sitt meritvärde. Har man gjort sitt val sent efter den 15 maj är man i andra urvalsgruppen och placeras i kö efter sitt meritvärde. Från och med 27 juli görs reservantagningar där lediga platser erbjuds till elever som står som reserv. Får du en ny plats skickar vi ett antagningsbesked till folkbokföringsadressen men du kan även se ditt besked via ansökningswebben. Du ska också svara på ditt antagningsbesked omgående efter att du mottagit det. Bor du inom Sjuhärad kan du svara på ditt besked via ansökningswebben, du behöver alltså inte då använda svarstalongen som finns på antagningsbeskedet som vi skickar hem. Du kan läsa igenom guiden Hur du läser och svarar på ditt slutliga antagningsbesked om du är osäker på hur du gör. Bor du däremot utanför Sjuhärad måste du svara via svarstalongen som finns på antagningsbeskedet som vi skickat hem till dig.

Efter att skolorna har startat kommer vi inte längre att skicka antagningsbesked till folkbokföringsadressen, då ringer vi istället om ledig plats uppstår. Du ska då tacka ja eller nej till den.

Ibland händer det att elever backar i turordningskön på reservlistan. Det beror på att det tillkommit en sökande som har ett högre meritvärde.

Reservantagningar pågår fram till 15 september. Därefter lämnar vi över till skolorna och det är då rektorn som beslutar om de fortsätter att ta in reserver till lediga platser som uppstår.

Om du har fler val utanför vårt samverkansområde, kan du även få besked om att du fått en reservplats från ett annat antagningskansli. Följ deras instruktioner och tänk på att svara alla antagningskanslier. Om du inte vill ha platsen som du blivit antagen till är det viktigt att du tackar nej till den eftersom den då kan erbjudas andra som står på kö.

Translate »