Ansökningswebb

Nu är den slutliga antagningen klar. Du ser och svarar på ditt antagningsbesked via ansökningswebben. Sista dagen att svara är 20 juli. Du behöver inte skriva ut ditt svar och skicka till oss, det räcker att svara via ansökningswebben. Du kan läsa igenom guiden Hur du läser och svarar på ditt slutliga antagningsbesked om du är osäker på hur du gör. Är du folkbokförd utanför Sjuhärad får du ditt antagningsbesked hem till din folkbokföringsadress, då svarar du via svarstalongen som finns på beskedet. Den första reservantagningen är den 27 juli, innan dess händer det ingenting i antagningen.

Den slutliga antagningen görs på slutbetygen från grundskolan. Du prövas bara mot val som du har behörighet för. Om det är fler sökande till ett program än antalet platser görs ett urval. Dina betyg räknas ihop till ett meritvärde som motsvarar dina 16 bästa betyg och utifrån det värdet rangordnas du sedan tillsammans med övriga sökande, där högst meritvärde går först. Har du betyg i moderna språk läggs detta till utöver dina 16 bästa betyg.

I din ansökan har du rangordnat utbildningarna du söker så att den utbildning du helst vill komma in på står som första val, den du näst helst vill komma in på står som andra val och så vidare. Du kan bara bli antagen till en utbildning! Om ditt betyg räcker för antagning till flera av dina alternativ så blir du antagen till den utbildning som har högst rangordning i din ansökan, lägre val stryks då. När du blivit antagen på en utbildning kan du stå kvar som reserv till högre rangordnade val, men inte till val som har lägre rangordning i din ansökan.

Om du har val utanför vårt samverkansområde, får du ett antagningsbesked från ett annat antagningskansli. Följ deras instruktioner och tänk på att svara alla antagningskanslier på antagningsbesked. Om du inte vill ha platsen som du blivit antagen till är det viktigt att du tackar nej till den eftersom den då kan erbjudas andra som står på kö.