Elever antagna till Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet, Viskastrandsgymnasiet eller Björkängsgymnasiet ansöker om skolbusskort genom att fylla i blanketten Ansökan om resebidrag för dagliga resor.

Elever som är antagna till andra skolor vänder sig i första hand till skolskjutshandläggare på telefon 0322-600678 alternativt mailar till goran.hernberger@vargarda.se. På kommunens hemsida www.vargarda.se finns ansökningsblankett under flik ”e-tjänster och blanketter”.