Elever antagna på Marks gymnasieskola får sitt skolbusskort utdelat första skoldagen.

Elever antagna på kommunal skola i Borås Stad ansöker om skolbusskort genom blanketten Ansökan om resebidrag för dagliga resor.

Elever antagna på övriga gymnasieskolor ansöker om skolbusskort hos Marks kommun.

Blankett för ansökan och information finns på www.mark.se/gymnasiebidrag.

Kontaktperson är Rose-Marie Carlsson, 0320-21 74 09, rose-marie.carlsson@mark.se.