Elever som är folkbokförda i Borås ansöker om skolbusskort genom att fylla i blanketten Ansökan om resebidrag för dagliga resor oavsett vilken skola de har antagits till.

Bor du i annan kommun inom Sjuhärad men är antagen till en kommunal skola inom Borås ansöker du också om skolbusskort via blanketten Ansökan om resebidrag för dagliga resor.

Elever som bor i Göteborg och Varberg söker i sina respektive hemkommuner.

Kontaktperson för skolbusskort i Borås är Ann Malmberg, tfn 033-35 77 71, ann.malmberg@boras.se.