Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Förordningen reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter personuppgiftslagen, PuL. Dataskyddsförordningen stärker skyddet av den personliga integriteten och skärper kraven för hur myndigheter, företag och organisationer får hantera personuppgifter.

I korthet gäller följande:
Vi ska inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt, och då enbart för bestämda ändamål
Vi ska inte spara uppgifterna längre än nödvändigt
Vi ska se till att det finns lagligt stöd för att samla in uppgifterna
Om lagligt stöd saknas krävs att vi får ett samtycke.

På Antagningsenheten Sjuhärad behandlar vi ungdomars personuppgifter som underlag för antagning till gymnasiet. Mer information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som medborgare har hittar du på boras.se/pub