Följande program kommer inte att starta till hösten 2018 på grund av för få sökande. Om du har sökt något av de programmen kommer du att få ett brev hem med informationen. Under om- och nyvalsperioden 16 april- 15 maj har du möjlighet att ändra i din ansökan.

På LBS Kreativa Gymnasiet:
– Teknikprogrammet med inriktningen Samhällsbyggande och miljö

På Tranemo Gymnasieskola:
– Handels- och administrationsprogrammet med inriktningen Administrativ service
– Handels- och administrationsprogrammet med inriktning Handel och service, Lärling
– Introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val mot Handels- och administrationsprogrammet