Har du sökt det Estetiska programmet kan du komma att bli kallad till ett färdighetsprov.

Bäckängsgymnasiet kallar samtliga elever som har sökt programmet till ett färdighetsprov den 6 mars. För inriktningarna Bild och formgivning, Dans, och Musik är provet frivilligt.
För det Estetiska programmet, Särskild variant Design är färdighetsprovet obligatoriskt och du kan inte antas till programmet om du inte blivit godkänd på färdighetsprovet.
Kallelsen får du cirka två veckor innan provtillfället.

Marks Gymnasieskola kallar alla elever som har valet som första-, andra- eller tredjehandsval till färdighetsprov. För inriktningen Musik är färdighetsprovet den 14 mars och för inriktningen Estetik och Media är färdighetsprovet den 23 maj.
Kallelsen för färdighetsprovet i musik skickas ut i slutet av februari/början av mars.

LBS – Kreativa Gymnasiet, Tingsholmsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet har inga färdighetsprov.