Ansökningsperioden öppnar den 9 januari och stänger den 1 februari.
Preliminär antagning beräknas vara klar under vecka 14.
16 april – 15 maj har du möjlighet till om- och nyval.
Slutantagningen beräknas vara klar till den 1 juli. Läs noga och följ instruktionerna på ditt antagningsbesked.
Här hittar du en lista över alla tider som gäller för antagning.