Till den 1 juli är den slutliga antagningen klar. Du ser och svarar på ditt antagningsbesked via ansökningswebben. Du kan läsa igenom guiden för hur du läser ditt antagningsbesked och svarar på erbjuden plats om du är osäker på hur du gör. Har du några frågor kontakta din studie-och yrkesvägledare eller Antagningsenheten Sjuhärad.