Här hittar du övrig information:

Förklaring av ekonomiintegration (pdf-fil)

Regelverk och prismatris (pdf-fil)

Tidsplan (word-dokument)

Årskursuppflyttning, inskrivning och utbetalning under sommaren (word-dokument)

Kontakt | Sjuhärads Elevdatabas

sjuharadselevdatabas@boras.se
Systemansvar ekonomifrågor: Annika Redhage telefon 033-35 77 73
Systemansvar tekniska frågor: Jörgen Erlandsson telefon 033-35 77 46

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för drift och administration av databasen som implementerades i maj 2017.