Här kan du öppna och ladda ner listor med kontaktpersoner för regionen:

Kontaktpersoner Regional Samverkan – Sjuhärad (exceldokument)

Kontaktlista – friskolor  (pdf-fil)

Kontakt | Sjuhärads Elevdatabas

sjuharadselevdatabas@boras.se
Systemansvar ekonomifrågor: Annika Redhage telefon 033-35 77 73
Systemansvar tekniska frågor: Jörgen Erlandsson telefon 033-35 77 46

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för drift och administration av databasen som implementerades i maj 2017.