Här kan du öppna och ladda ner handledningar som pdf-filer:

Uppdateringsinformation IST Regional Samverkan 2.15.0, 7 december 2017

Handbok Regional samverkan – analysverktyget

Handbok Regional IKE – Skoladministratör/ekonom Fristående huvudman

Att göra fristående huvudman

Handbok Regional IKE – Skoladministratör/ekonom Kommunal huvudman

Att göra kommunal huvudman

Utbetalningsunderlag och bokföringsunderlag

Handbok för det komunala aktivitetsansvaret

Kontakt | Sjuhärads Elevdatabas

sjuharadselevdatabas@boras.se
Systemansvar ekonomifrågor: Annika Redhage telefon 033-35 77 73
Systemansvar tekniska frågor: Jörgen Erlandsson telefon 033-35 77 46

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för drift och administration av databasen som implementerades i maj 2017.