Följande program kommer inte att starta till hösten 2017 på grund av för få sökande. Om du har sökt något av de programmen kommer du att få ett brev hem med informationen. Under om- och nyvalsperioden 18 april- 15 maj har du möjlighet att ändra i din ansökan.

På Almåsgymnasiet:
– Hantverksprogrammet med inriktning Florist, profil Inredning
– Hantverksprogrammet med inriktning Florist, profil Inredning, Lärling
– Introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val mot Hantverksprogrammet med inriktning Florist, profil Inredning

På Drottning Blankas Gymnasieskola:
– Hantverksprogrammet med inriktning Hudvård
– Introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val mot Hantverksprogrammet med inriktning Hudvård
– Introduktionsprogrammet yrkesintroduktion mot Hantverksprogrammet med inriktning Hudvård

På Kunskapskällan:
– Humanistiska programmet
– Inriktningen Samhällsvetenskap på Samhällsvetenskapsprogrammet

På Marks Gymnasieskola:
– Barn- och fritidsprogrammet
– Introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val mot Barn- och fritidsprogrammet
– Handel- och administrationsprogrammet
– Introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val mot Handel- och administrationsprogrammet

På Strömma Naturbrukscentrum:
– Introduktionsprogrammet yrkesintroduktion mot Naturbruksprogrammet