Ansökningsperioden stängde 1 februari 2017.

Omkring 5 april kommer det preliminära resultatet att visas. Det preliminära resultatet släpps för att du ska få en uppfattning om hur du ligger till och för att skolorna ska få en uppfattning om hur många som sökt till dem. Det preliminära resultatet baseras på höstterminsbetyget för dig som går i 9an och slutbetyget för sig som gått ut 9an. Viktigt att tänka på är att det preliminära resultatet kan komma att förändras till den slutliga antagningen beroende på t.ex. att elever ändrar i sina ansökningar i om- och nyvalsperioden och att den slutliga antagningen görs på slutbetygen.

Om- och nyvalsperioden är öppen mellan 18 april -15 maj. Om du saknar inloggningsuppgifter tar du en kontakt med din studie- och yrkesvägledare eller antagningsenheten.

Läs gärna igenom guide till ansökningswebben Dexter för råd och hjälp om hur du gör gymnasieansökan, ser ditt resultat och hur du svarar på ditt antagningsbesked efter slutantagningen.