Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Inriktningar:

• Fastighet
• Kyl- och värmepumpsteknik
• Ventilation
• VVS

Skolor med detta program: