Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Inriktningar:

• Design och produktutveckling
• Informations- och medieteknik
• Produktionsteknik
• Samhällsbyggande och miljö
• Teknikvetenskap

Skolor med detta program: