Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Inriktningar:

• Beteendevetenskap
• Medier, information och kommunikation
• Samhällsvetenskap

Skolor med detta program: