Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Inriktningar:

• Ekonomi
• Juridik

Skolor med detta program: