Stödverksamheten är till för elever med autismspektrumtillstånd (AST) som i olika grad behöver stöd. Stödet går att få om man blir antagen på ett nationellt – eller ett IMPRO-program på Borås Stads kommunala gymnasieskolor.

Behov av stöd inom Stödverksamheten anges i meddelanderutan ”Lämna information till kansliet” i ansökningswebben under ansökningsperioden eller om- och nyvalsperioden. När ansökan är klar ska två utredningar, en pedagogisk utredning och en psykologutredning skickas till samordnaren på Stödverksamheten.

Läs mer om Stödverksamheten på Borås Stads hemsida.