Läs mer om programmet på gymnasieinfo.se

• Programinriktat val – IMPRO
• Yrkesintroduktion
• Individuellt alternativ
• Språkintroduktion

Skolor med dessa program: