Läs mer om programmet på gymnasieinfo.se

Inriktningar:

• Fritid och hälsa
• Pedagogiskt arbete
• Socialt arbete

Skolor med detta program: