Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Inriktningar:

• Fritid och hälsa
• Pedagogiskt  och socialt arbete

Skolor med detta program: