Om du vill bli prövad med särskilda skäl för att bli mottagen som sökande i första hand använder du den här blanketten.

Särskilda skäl