Den här blanketten används om du vill ansöka om prövning i fri kvot. Läs mer om prövning i fri kvot i gymnasieförordningen 7 kap 3§. Det är huvudmannen för den utbildning du sökt prövning i fri kvot för som bedömer den, för mer information om prövning i fri kvot kontakta mottagande huvudman. Blanketten och bilagor lämnar du i samband med gymnasievalet till studie- och yrkesvägledaren på din skola eller skickar direkt till oss på Antagningsenheten.

Ansökan om prövning i fri kvot