9 januari – 1 februari
Ansökningsperiod.

Vecka 14
Det preliminära resultatet släpps.

16 april – 15 maj
Om- och nyvalsperiod.

Vecka 24
Slutbetyg ska ha skickats till oss från grundskolorna.

1 juli
Den slutliga antagningen ska vara klar. Du ser ditt resultat via ansökningswebben.

20 juli
Sista svarsdagen av ditt antagningsbesked.

27 juli
Första reservantagningen visas.

3 augusti
Andra reservantagningen visas. Därefter sker reservantagning löpande.

15 september
Antagningsenheten stänger sin antagning.
Reservantagning lämnas över till respektive gymnasieskola.