Antagning till gymnasieskolan görs på slutbetyg från årskurs 9. Om det är fler sökande till ett program än antalet platser måste ett urval göras, dina betyg räknas ihop till ett meritvärde och utifrån det värdet rangordnas du sedan tillsammans med övriga sökande, där högst meritvärde går först. Man lägger ihop värdet av dina 16 bästa betyg. Har du betyg i moderna språk som språkval läggs detta till dina 16 bästa betyg.

Dina betyg värderas enligt följande:
A = 20 p
B = 17,5 p
C = 15 p
D = 12,5 P
E = 10 p
F = 0 p

Om flera sökande har samma meritvärde rangordnas de sökande enligt:

  • Valets rangordning
  • Flest höga betyg
  • Slumpen

Urvalsreglerna gäller för alla nationella program samt för IB och de sökbara introduktionsprogrammen, dvs IMPRO och IMYRK anordnat för en grupp elever.

Rangordning
I din ansökan måste du rangordna utbildningarna du söker så att den utbildning du helst vill komma in på står som första val, den du näst helst vill komma in på står som andra val och så vidare. Du kan bara bli antagen till en utbildning! Om ditt betyg räcker för antagning till flera av dina alternativ så blir du antagen till den utbildning som har högst rangordning i din ansökan. När du blivit antagen på en utbildning står du kvar som reserv till högre rangordnade val, men inte till alternativ som har lägre rangordning i din ansökan.