Det slutliga antagningsbeskedet visas via ansökningswebben omkring 1 juli.

Du ska svara på ditt antagningsbesked via webben. Du kan enbart svara på ditt antagningsbesked en gång.
Det är viktigt att du tänker igenom hur du svarar om du är reserv på något val. Om du exempelvis är reserv på val 1 och antagen på val 2 kan du välja att stå kvar som reserv till val 1 eller inte. Tänk då på att om du väljer att stå kvar som reserv kan du få en ny plats i reservantagningen och då förlorar du din plats på val 2 som du hade tidigare. Om du är nöjd med din plats på val 2 och inte vill ha en eventuell plats på val 1 måste du tacka nej till att stå kvar som reserv.

Om du har val utanför vårt samverkansområde, får du ett antagningsbesked från ett annat antagningskansli. Följ deras instruktioner. Tänk på att svara alla antagningskanslier på antagningsbesked.

Om du bor utanför samverkansområdet får du ett antagningsbesked hem på posten. Du ska då skicka in svarskortet med ditt svar.

Sista svarsdag är den 20 juli 2018.