Om det är fler sökande än antal platser till ett program vid den slutliga antagningen blir de som inte blir antagna placerade i en reservkö. Från och med i slutet på juli görs reservantagningar där lediga platser erbjuds till elever som står som reserv. Om det finns lediga platser efter att de förstahandsmottagna eleverna tagits in, tas andrahandsmottagna elever in.

Ibland händer det att elever backar i turordningskön på reservlistan. Det beror på att det tillkommit en sökande som har ett högre meritvärde.

Du följer reservantagningen via ansökningswebben.