ANTAGNINGSENHETEN
Anna Berner, antagningshandläggare, tfn 033-35 77 70
Johanna Uhlman, antagningsadministratör, tfn 033-35 77 66
Sofie Hansson, antagningsadministratör, tfn 033-35 77 85
E-post: gymnasieantagningen@boras.se
Postadress: Antagningsenheten Sjuhärad, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 501 80 BORÅS
Besöksadress: Olovsholmsgatan 32, Borås