Antagningsstatistik
Du kan här hitta antagningsstatistik för gymnasieskolorna inom vårt samverkansområde sorterat efter huvudman.

Slutlig antagning 2016

Reservantagning 2016

Slutlig antagning 2017

Reservantagning 2017

Slutlig antagning 2018

Reservantagning 2018

Slutlig antagning 2019

Reservantagning 2019

Slutlig antagning 2020