Antagningsstatistik
Du kan här hitta antagningsstatistik för gymnasieskolorna inom vårt samverkansområde sorterat efter huvudman.

Slutlig antagning 2016

Reservantagning 2016

Slutlig antagning 2017

Reservantagning 2017

Slutlig antagning 2018

Reservantagning 2018