Bäckängsgymnasiets webbplats:
boras.se/backang

Kommunal gymnasieskola