ALMÅSGYMNASIET
Gymnasiechef: Enikö Mihai, eniko.mihai@boras.se, tfn 033-35 77 90

Rektor: Camilla Brogeby, camilla.brogeby@boras.se, tfn 033-35 77 94, 0768-88 77 94
Ansvarsområde: 
Barn- och fritidsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Gymnasiesärskolans specialutformade
Program Hälsa-Vård-Omvårdnad

Rektor: Kristina Brink, kristina.brink@boras.se, tfn 033-35 77 92
Ansvarsområde:
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Lärlingsutbildning

Rektor: Stefan Carmesund, stefan.carmesund@edu.boras.se, tfn 033-35 77 93
Ansvarsområde: 
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet Florist
Hantverksprogrammet Florist/inredning
Hantverksprogrammet Frisör
Hantverksprogrammet Stylist, hår och makeup

BJÖRKÄNGSGYMNASIET
Rektor: Mia Sundström, mia.sundstrom@boras.se, tfn 033-35 78 10, 0734-32 75 57
Ansvarsområde:
Introduktionsprogrammet Språkintroduktion

Samordnare lag 1: Kristin Häggkvist, kristin.haggkvist@edu.boras.se, tfn 033-35 78 46, 0768-88 78 46
Samordnare lag 2: Kristin Häggkvist, kristin.haggkvist@edu.boras.se, tfn 033-35 78 46, 0768-88 78 46
Samordnare lag 3: Kristin Virén, kristin.kr.viren@edu.boras.se, tfn 0721-60 05 25

Rektor:
Günther Zachrisson, gunther.zachrisson@boras.se, tfn 033-35 78 43, 0704-55 78 43
Ansvarsområde:
Introduktionsprogram

Samordnare lag 4: Eva Josefsson, eva.josefsson@edu.boras.se, tfn 0721-60 07 95
Samordnare lag 5: Barbro Wiktorsson, barbro.wiktorsson@boras.se, tfn 033-35 31 91, 0704-55 31 91

BÄCKÄNGSGYMNASIET
Gymnasiechef: Martin Eklöf, martin.eklof@boras.se, tfn 0768-88 79 39

Rektor: Ann-Marie Ahlin, ann-marie.ahlin@boras.se, tfn 033-35 79 60

Ansvarsområde:
Estetiska programmet
Språkintroduktion

Rektor: Anna Almroth Werna, anna.almroth.werna@boras.se, tfn 033-35 79 41
Ansvarsområde:
Samhällsvetenskapsprogrammet

Rektor: Johanna Ulveström, johanna.ulvestrom@boras.se, tfn 033-35 30 32, 0768-88 30 32
Ansvarsområde:
Humanistiska programmet

Rektor: Eero Jensholm, eero.jensholm@boras.se, tfn 033-35 79 54, 0768-88 79 54
Ansvarsområde:
Naturvetenskapsprogrammet

DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA

Rektor: Johannah Karlsson, johannah.karlsson@dbgy.se, tfn 0703-66 49 14

GYMNASIESÄRSKOLAN BORÅS/BERGSLENAGYMNASIET

Rektor: Elisabeth Jövinger, elisabeth.jovinger@boras.se, tfn 033-35 39 40
Ansvarsområde:
Gymnsasiesärskolans nationella program

Rektor: Claes-Göran Pellby, claes-goran.pellby@boras.se, tfn 033-35 39 17, 35 32 95
Ansvarsområde:
Gymnasiesärskolans individuella program

KUNSKAPSKÄLLAN
Rektor: Malin Lindberg, malin.lindberg@admin.herrljunga.se, tfn 0513-173 00

LBS KREATIVA GYMNASIET
Rektor: Sanna Christiansen, sanna.christiansen@lbs.se,  tfn 033-17 03 48

LÄRCENTRUM
Rektor: Lars Bengtsson, lars.bengtsson@svenljunga.se, tfn 0325- 182 23
Ansvarsområde:
Introduktionsprogram

MARKS GYMNASIESKOLA
Verksamhetschef: Kenny Fredholm, kenny.fredholm@mark.se, tfn 0320-21 26 27

Rektor: Inger Strömberg, inger.stromberg@mark.se, tfn 0320-21 71 56
Ansvarsområde:
Gymnasiesärskolan
Introduktionsprogrammen

Rektor: Tinah Hallberg, tinah.hallberg@mark.se, tfn 0320-21 74 07
Ansvarsområde: 
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Industritekniska programmet
Vård- och omsorgsprogrammet

Rektor: Markus Ring, markus.ring@mark.se, tfn 0320-21 73 75
Ansvarsområde:
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Idrottsgymnasiet

PRAKTISKA BORÅS
Rektor: Per Johnson, per.johnson@praktiska.se, tfn 0768-28 15 20

REALGYMNASIET
Rektor: Richard Edström, richard.edstrom@realgymnasiet.se, tfn 010-139 81 02, 0766-47 20 00

STRÖMMA NATURBRUKSCENTRUM
Rektor: 
Sten Larsson, sten.larsson@strommanaturbruk.se, tfn 0709-98 01 16

SUNDLERGYMNASIET
Rektor: Maria Eriksson Svanberg, maria.eriksson-svanberg@vargarda.se, tfn 0322-60 09 88

SVEN ERIKSONSGYMNASIET
Gymnasiechef: Catrine Berglund, catrine.berglund@boras.se, tfn 033-35 78 60, 0768-88 78 60

Rektor: John Murray, john.murray@boras.se, tfn 033-35 80 50, 033-35 81 11
Ansvarsområde:
Barn- och fritidsprogrammet med idrottsprofil
IB – International Baccalaureate
NIU – Nationell Idrottsutbildning

Rektor: Anders Nilsson, anders2.nilsson@boras.se, tfn 033-35 59 13
Ansvarsområde:
Teknikprogrammet
NIU – Nationell Idrottsutbildning

Rektor: Pär Sundbaum, par.sundbaum@boras.se, tfn 033-35 81 50
Ansvarsområde:
Entreprenörsprogrammet

Rektor: Per Andersson, per.andersson@edu.boras.se, tfn 033-35 81 50, 0768-88 81 50
Ansvarsområde:
Ekonomiprogrammet

TINGSHOLMSGYMNASIET
Tf Gymnasiechef: Matthias Nordgren, matthias.nordgren@ulricehamn.se, tfn 0321-59 54 46

Rektor: Matthias Nordgren, matthias.nordgren@ulricehamn.se, tfn 0321-59 54 46
Ansvarsområde: 
Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård och omsorgsprogrammet

Rektor: Marita Lindman Johansson, marita.lindmanjohansson@ulricehamn.se, tfn 0321-59 54 47
Ansvarsområde:
Introduktionsprogrammen
Gymnasiesärskolan

TRANEMO GYMNASIESKOLA
Rektor: Lars-Gunnar Johansson, larsgunnar.johansson@tranemo.se, tfn 0325-57 65 09
Ansvarsområde:
Yrkesprogram

Rektor: Claes-Håkan Martinsson, claeshakan.martinsson@tranemo.se, tfn 0325-57 65 01
Ansvarsområde:
Högskoleförberedande program

VISKASTRANDSGYMNASIET
Gymnasiechef: Kaj Sandgren, kaj.sandgren@boras.se, tfn 033-35 31 10

Rektor: Magnus Björk, magnus.bjork@boras.se, tfn 033-35 31 15
Ansvarsområde:
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet, Media och digital design
Industritekniska programmet – Grafisk teknik och design
Hantverksprogrammet

Rektor: Anna-Lena Jacobsson, anna-lena.jacobsson@boras.se, tfn 033-35 31 30
Ansvarsområde:
Fordons- och transportprogrammet
Gymnasiesärskolans program på Viskastrand

Rektor: Kenneth Ohlsén, kenneth.ohlsen@boras.se, tfn 033-35 31 40, 0768-88 31 40
Ansvarsområde:
Bygg- och anläggningsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Industritekniska programmet – Svetsteknik