ALMÅSGYMNASIET
Gymnasiechef: Enikö Mihai, eniko.mihai@boras.se, tfn 033-35 77 90

Rektor: Camilla Brogeby, camilla.brogeby@boras.se, tfn 033-35 77 94, 0768-88 77 94
Ansvarsområde: 
Barn- och fritidsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Gymnasiesärskolans specialutformade
Program Hälsa-Vård-Omvårdnad

Rektor: Kristina Brink, kristina.brink@boras.se, tfn 033-35 77 92
Ansvarsområde:
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Lärlingsutbildning

Rektor: Robert Waenerlund, robert.waenerlund@boras.se, tfn 033-35 77 93
Ansvarsområde: 
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet Florist
Hantverksprogrammet Frisör
Hantverksprogrammet Stylist, hår och makeup

BÄCKÄNGSGYMNASIET
Gymnasiechef: Martin Eklöf, martin.eklof@boras.se, tfn 0768-88 79 39

Rektor: Ann-Marie Ahlin, ann-marie.ahlin@boras.se, tfn 033-35 79 60
Ansvarsområde:
Estetiska programmet
Språkintroduktion

Rektor: Anna Almroth Werna, anna.almroth.werna@boras.se, tfn 033-35 79 41
Ansvarsområde:
Samhällsvetenskapsprogrammet

Rektor: Johanna Ulveström, johanna.ulvestrom@boras.se, tfn 033-35 30 32, 0768-88 30 32
Ansvarsområde:
Humanistiska programmet

Rektor: Eero Jensholm, eero.jensholm@boras.se, tfn 033-35 79 54, 0768-88 79 54
Ansvarsområde:
Naturvetenskapsprogrammet

DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA BORÅS
Rektor: Johannah Karlsson, johannah.karlsson@dbgy.se, tfn 0703-66 49 14

GYMNASIESÄRSKOLAN BORÅS/BERGSLENAGYMNASIET
Rektor: Elisabeth Jövinger, elisabeth.jovinger@boras.se, tfn 033-35 39 40
Ansvarsområde:
Gymnasiesärskolans nationella program

Rektor: Anette Lundgren, anette.a.lundgren@boras.se, tfn 033-35 32 95
Ansvarsområde:
Gymnasiesärskolans individuella program

KUNSKAPSKÄLLAN
Rektor: Thereze Gunnarsson, thereze.gunnarsson@herrljunga.se, tfn 0513-173 34

LBS KREATIVA GYMNASIET BORÅS
Rektor: Cecilia Rigert, cecilia.rigert@lbs.se,  tfn 033-17 03 48

LÄRCENTRUM
Rektor: Mats Spånberg, mats.spanberg@svenljunga.se, tfn 0325-182 23
Ansvarsområde:
Introduktionsprogram

MARKS GYMNASIESKOLA
Rektor: Markus Ring, markus.ring@mark.se, tfn 0320 21 73 75
Ansvarsområde:
Gymnasiesärskolan

Biträdande rektor: Per Nydahl, per.nydahl@mark.se tfn 0320 21 73 47
Ansvarsområde:
Introduktionsprogrammen

Biträdande rektor: Tinah Hallberg, tinah.hallberg@mark.se, tfn 0320 21 74 07
Ansvarsområde:
Barn- och fritidsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Biträdande rektor: Jonas Andersson, jonas.andersson@mark.se, tfn 0320 21 74 34
Ansvarsområde:
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet
Lärlingsutbildningar

Biträdande rektor: Johan Westerberg, johan.westerberg@mark.se, tfn 0320 21 73 49
Ansvarsområde:
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Handels- och administrationsprogrammet
Idrottsgymnasiet

PRAKTISKA GYMNASIET BORÅS
Rektor: Richard Edström, richard.edstrom@praktiska.se, tfn 0703-200 980

REALGYMNASIET
Rektor: Johanna Hane, johanna.hane@realgymnasiet.se, tfn 010-139 81 01, 0721-85 39 94

STRÖMMA NATURBRUKSCENTRUM
Rektor:
Marie Poldahl, marie.poldahl@strommanaturbruk.se, tfn 030-14 75 01
Skolchef: Claes-Göran Claesson, claesgoran.claesson@gmail.com, tfn 0703-47 19 05

SUNDLERGYMNASIET
Gymnasiechef: Thomas Johansson, thomas.johansson@vargarda.se, tfn 0322-60 08 86

Rektor: Maria Eriksson Svanberg, maria.eriksson-svanberg@vargarda.se, tfn 0322-60 09 88

SVEN ERIKSONSGYMNASIET
Gymnasiechef: Catrine Berglund, catrine.berglund@boras.se, tfn 033-35 78 60, 0768-88 78 60

Rektor: John Murray, john.murray@boras.se, tfn 033-35 80 50, 033-35 81 11
Ansvarsområde:
Barn- och fritidsprogrammet med idrottsprofil
IB – International Baccalaureate
NIU – Nationell Idrottsutbildning

Rektor: Anders Nilsson, anders2.nilsson@boras.se, tfn 033-35 59 13
Ansvarsområde:
Teknikprogrammet
NIU – Nationell Idrottsutbildning

Rektor: Lisa Ekberg, lisa.ekberg@boras.se, tfn 033-35 81 50, 0768-88 81 50
Ansvarsområde:
Ekonomiprogrammet
Entreprenörsprogrammet

TINGSHOLMSGYMNASIET
Verksamhetschef: Thony Kankare, thony.kankare@ulricehamn.se, tfn 0321-59 54 48

Rektor: Matthias Nordgren, matthias.nordgren@ulricehamn.se, tfn 0321-59 54 46
Ansvarsområde: 
Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård och omsorgsprogrammet

Rektor: Marita Lindman Johansson, marita.lindmanjohansson@ulricehamn.se, tfn 0321-59 54 47
Ansvarsområde:
Introduktionsprogrammen
Gymnasiesärskolan

TRANEMO GYMNASIESKOLA
Rektor: Roland Andersson, roland.andersson@tranemo.se, tfn 0325-57 65 09

VISKASTRANDSGYMNASIET
Gymnasiechef: Kaj Sandgren, kaj.sandgren@boras.se, tfn 033-35 31 10

Rektor: Magnus Björk, magnus.bjork@boras.se, tfn 033-35 31 15
Ansvarsområde:
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Industritekniska programmet – Produkt och maskinteknik
Hantverksprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Rektor: Anna-Lena Jacobsson, anna-lena.jacobsson@boras.se, tfn 033-35 31 30
Ansvarsområde:
Fordons- och transportprogrammet
Gymnasiesärskolans program på Viskastrand

Rektor: Anna Bärgman, anna.bargman@boras.se,  tfn 033-35 31 40, 0768-88 31 40
Ansvarsområde:
Bygg- och anläggningsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Industritekniska programmet – Svetsteknik

YRKESGYMNASIET
Rektor: Emma Rosengren, emma.rosengren@yrkesgymnasiet.se, tfn 0734-213085